Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Warsztaty dla dobrych rodziców” to autorski program przeznaczony dla rodziców dzieci z trudnymi zachowaniami, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej lub z zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi opracowany przez zespół Wolańczyk, Kołakowski, Skotnicka, Pisula. Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej wymagają wsparcia w tych sferach życia, które są zaburzone przez kłopoty z koncentracją, nadruchliwością czy nadmierną impulsywnością i dlatego wymagają więcej uwagi i czasu niż te, które nie sprawiają żadnych kłopotów. Na warsztatach umiejętności rodzicielskich dowiesz się min : jak motywować dzieci do systematycznej nauki, jak wydawać skuteczne polecenia, jak wprowadzać spójny i czytelny dla dziecka systemu zasad i konsekwencji, jak stosować skuteczne metody wychowawcze, jak odróżnić kłopoty z koncentracją uwagi oraz problemy z impulsywnością i nadruchliwością od celowego, niepożądanego zachowania dziecka oraz jak postępować w przypadku zachowań problemowych, aby je redukować. Spotkania prowadzi dla Państwa edukatorka pozytywnej dyscypliny – Alicja Gola z Zielone Krzesełko- szkoła wychowania.

 

 

 

 

„Międzynarodowy dzień osób starszych” to inicjatywa realizowana w ramach partnerstwa z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi z Gminy Kozienice. Celem inicjatywy była promocja działań tychże organizacji min. wolontariatu, zdrowego stylu życia, edukacji oraz integracji. Dziękujemy naszym Partnerom: Pani Elwirze Kozłowskiej Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz Wolontariuszkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku działających w KDK, dla Dyrektora Pana Macieja Kordasa oraz pracowników Muzeum Regionalnego im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach, Pani Dyrektor Moniki Pióreckiej Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, przedstawicielek  Klubu Miłośników Robótek Ręcznych „Niteczka” oraz Dyskusyjnego Klubu Książki. Pani Annie Kwaśnik Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi oraz Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kociołkach, Pani Wiesławie Jurkowskiej prezes Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” w Kozienicach, Uczestniczkom Klubu Seniora w Świerżach Górnych oraz Uczestniczkom Klubu Seniora Radosna Jesień działającego w CUS Kozienice.

 

 

 

 

Link do filmiku Kroniki Kozienickiej – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – obchody w Kozienicach (27.09.2023)

https://www.youtube.com/watch?v=whwNg9EgE7I

 

 

Działania w miesiącu wrzesień – 2023 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

„Kino pod Chmurką” to inicjatywa oddolna realizowana przez młodzież dla młodzieży w ramach projektu „Strefa Aktywnej Młodzieży” przeprowadzona w ramach działań organizatora społeczności lokalnej. Inicjatywa ta zorganizowana została we współpracy Klubu Seniora w Świerżach Górnych oraz Publicznej Szkoły podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych oraz Gminy Kozienice. Podczas wydarzenia zaprezentowany został pokaz profilaktyczno-edukacyjny, film „Dopamina” Fundacji Dajemy dzieciom siłę którego celem jest wspieranie młodzieży w świadomym korzystaniu z mediów społecznościowych oraz rozumieniu wpływu tych platform na ich życie, zdrowie psychiczne i relacje. „Osobliwy dom Pani Peregrine”, film Tima Burtona to opowieść inicjacyjna, a więc jej tematem jest przechodzenie z dzieciństwa do dorosłości. Podobnie jak w innych utworach tego typu inicjacja związana jest z podróżą, którą bohater zmuszony jest podjąć, by poznać prawdę o sobie i świecie. Ta z trudem zdobyta wiedza zmienia go i przynosi dojrzałość, co pozwala młodym widzom na odniesienie się do sytuacji i postaci na ekranie, choćby nawet pozornie ich sytuacja życiowa była zupełnie inna. Mimo fantastyczności tej fabuły widzowie mogą bez trudno utożsamić się z nią na głębszym poziomie: niezrozumienia przez rodziców, odkrycia własnych talentów, akceptacji przez rówieśników, wybuchu uczuć, odpowiedzialności za innych. Pod fantastycznością wydarzeń skrywa się realizm przeżyć i emocji.

 

 

 

 

Zapraszamy do #PunktuKonsultacyjnego Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, który prowadzi specjalistyczne usługi na rzecz osób i rodzin z Gmina Kozienice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w związku z :

przemocą w rodzinie;

uzależnieniami własnymi lub członka rodziny;

bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych; zdarzeniami losowymi;

sytuacjami kryzysowymi;

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin jest zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób lub rodzin będących w kryzysie, a ostatecznie przywrócenie osobie/rodzinie możliwości samodzielnego zmagania się i przezwyciężenia sytuacji trudnej. W zależności od potrzeb Punkt Konsultacyjny dla Rodzin udziela poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, logopedycznego, dietetycznego oraz prowadzone są grupy wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dla dzieci i młodzieży w wieku 14 – 18 lat w kryzysie emocjonalnym.

 

Usługi dla Seniora w pigułce świadczone w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. Więcej informacji uzyskasz pod nr.  (48) 614 67 62 lub w siedzibie naszego Centrum, ul. Radomska 36, 26-900 Kozienice.

 

Centrum Usług Społecznych świadczy również usługi dla najmłodszych mieszkańców Gminy Kozienice oraz ich opiekunów. Zajęcia prowadzone metodą Montessori. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 1,5 do 3 lat. Mają charakter ogólnorozwojowy oparty na pedagogice Marii Montessori. Na tych zajęciach dziecko ma szansę po swojemu odkrywać świat i własne możliwości. Polegają one na zabawach i czynnościach związanych z  koordynacją małej i dużej motoryki (przenoszenie, przelewanie, przesypywanie, doświadczanie różnych konsystencji, układanie, burzenie, otwieranie, zaglądanie, eksperymentowanie) i wiele innych ciekawych rzeczy.
A wszystko to dzieje się zgodnie z zainteresowaniami dzieci i w ich rytmie, przy uważnym i życzliwym towarzyszeniu rodziców.

 

 

Zacieśniamy więzy międzypokoleniowe. II Wakacyjny Piknik Międzypokoleniowy za nami. Seniorzy w towarzystwie dzieci ze Świetlic Środowiskowych działających przy Centrum Usług Społecznych bawili się na Pikniku Międzypokoleniowym. W tym roku tematyką pikniku była wieś, na stołach gościł smalec, ogórki, sezonowe owoce i domowe wypieki. Dla dzieci przygotowane zostały konkurencje sportowe, bitwa na balony, rozbijanie piniaty, oraz przedstawienie znanej wszystkim bajki ” Czerwony Kapturek” przez Seniorów. Współorganizatorami pikniku były Świetlice Środowiskowe działające przy CUS.

 

 

 

 

Piknik Sąsiedzki w Świerżach Górnych – to inicjatywa Partnerska organizowana przez Nasze Centrum we współpracy z OSP Świerże Górne, Koło Gospodyń Wiejskich w Świerżach Górnych, KPP Kozienice, Klub Seniora w Świerżach Górnych oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice Filię nr. 7 w Świerżach Górnych. W programie był m.in. gry i zabawy z animatorkami, strefa relaksu, warsztaty oraz Sąsiedzka Kawiarenka.

 

 

 

Wizyta Studyjna  Delegacja miasta partnerskiego Chuguev w Ukrainie z wizytą studyjną w Centrum Usług Społecznych. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami z zakresu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Kozienice.

 

 

 

 

 

PAKIET USŁUG ZDROWOTNYCH

Głównym celem pakietu jest zwiększenie dostępności do usług z zakresu promocji i ochrony zdrowia dostosowanych do potrzeb rodziny poprzez realizacje profilaktycznych programów zdrowotnych oraz poprawy jakości życia osób w wieku senioralnym.
#ZdalnaOpiekaMedyczna #OpaskiTelemedyczne to jeden z elementów teleopieki i wsparcia programu mZdrowia przeznaczony dla osób starszych. Jej zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa oraz dostarczenie najważniejszych informacji o stanie zdrowia seniora: pomiarów parametrów życiowych i powiadomień o nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu. Opaska SOS dla seniora pozwala także na wezwanie pomocy i zaalarmowanie opiekuna o nagłych wypadkach.
#SpecjalistycznaOpiekaDługoterminowa usługa medyczno – opiekuńcza dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami świadczona w formie długoterminowej medycznej opieki domowej.
Personel medyczny udziela porad rodzinie jak wykonywać różne czynności pielęgnacyjne przy pacjencie, wykonuje czynności przy chorym zgodnie z zaleceniami lekarza, zabiegi rehabilitacyjne w domu chorego oraz ćwiczenia logopedyczne.
Głównym celem programu jest profesjonalne przygotowanie uczestników programu do świadomego rodzicielstwa, bezpiecznego odbycia ciąży, bezpiecznego porodu, a także opieki nad noworodkiem / niemowlęciem.
Projekt pn. Centrum Usług Społecznych miejscem koordynacji i integracji usług społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Kozienice

 

 

 

 

 

 

 

Działania w miesiącu Czerwiec 2023 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców “

 

 „OJ! Dzień dziecka” – to działanie partnerskie zrealizowane wspólnie z OPPJ „Ogród Jordanowski” dla najmłodszych mieszkańców Gminy Kozienice.  Centrum Usług Społecznych pierwszy raz wzięło udział w tego typu wydarzeniu. Przygotowano warsztaty plecenia kolorowych warkoczyków, celem było włączenie do współpracy Rodziców. Mamy były niezwykle pomocne zaplatały warkocze nie tylko swoim dzieciom. Dziękujemy serdecznie za wsparcie. Było nam niezwykle miło ???? Dodatkowo młodzież z świetlicy podwórkowej w ramach wolontariatu, dla najmłodszych przygotowała warsztaty kreatywnych zapinek.

 

„Kozienickie Dni Seniora” to wydarzenie organizowane przez Spółdzielnię Socjalną Przystanek Kozienice we współpracy z lokalną społecznością oraz odpowiadające na potrzeby mieszkańców miejscowości Ryczywół oraz Świerże Górne. W organizację wydarzenia włączyło się wiele lokalnych instytucji, organizacji oraz sami mieszkańcy. Wspólnie z naszymi partnerami udało nam się przygotować dwudniowe wydarzenie, na którym swoja twórczość, talenty, zaprezentować mogli sami mieszkańcy. Samo wydarzenie odbyło się pod patronatem Burmistrza Gminy Piotra Kozłowskiego. Dziękujemy ????

 

Wizyta Studyjna  w naszym Centrum Usług Społecznych. Dr Majka Gagacka wraz z studentkami II roku Pracy Socjalnej wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Techniczno-Handlowego w Radomiu. W ramach wizyty studyjnej na własnym przykładzie staraliśmy się przedstawić młodemu pokoleniu korzyści jakie płyną z przekształcenia MOPS, OPS, GOPS w Centra Usług Społecznych, a mowa tu o szerokim wachlarzu usług społecznych świadczonych dla mieszkańców.

 

Również w tym roku nie mogło Nas zabraknąć na ogólnopolskiej profilaktyczno-edukacyjnej kampanii dotyczącej bezpiecznego spędzania czasu nad wodą. „ Kozienice kręci bezpieczeństwo nad wodą” – pod takim hasłem odbywała się ogólnopolska akcja organizowana przez Komendę Powiatowa Policji w Kozienicach we współpracy wychowawców Placówek Wsparcia dziennego działających przy Centrum Usług Społecznych (Świetlica Środowiskowa „Poranek” w Świerżach Górnych, Świetlica Środowiskowa Uśmiechnięte Buźki w Kozienicach oraz Świetlica Środowiskowa działająca przy PSP nr 1 w Kozienicach), w ramach współopracy zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży związany z bezpieczeństwem nad wodą oraz ufundowano nagrody.

 

Integracyjny Spływ Kajakowy zorganizowany został w ramach działań organizowania społeczności lokalnej. W wydarzeniu udział wzięła młodzież z Grupy Młodzieżowej „Strefa Aktywnej Młodzieży”, Grupy Podwórkowej „Streetworking” oraz Grupy Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w kryzysie emocjonalnym. 

 

 

PAKIET AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Objął on działania skierowane do bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych którzy ze względu na swoją sytuację życiową spowodowaną niepełnosprawnością mają ograniczone uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym
i rodzinnym. W ramach #aktywizacjispołeczno-zawodowej oferujemy zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, zajęcia grupowe – treningi motywacyjne, szkolenie zawodowe, warsztaty kreowania wizerunku oraz staże zawodowe. W #punkciekonsultacyjnym dla osób bezrobotnych poradnictwo specjalistyczne psychologiczne, pośrednictwo pracy, doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej, w tym aktywizacji osób niepełnosprawnych. W ramach #reintegracjizawodowej osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wzrokowymi oraz niepełnosprawnością sprzężoną utworzona została #e-pracownia.
Projekt pn. Centrum Usług Społecznych miejscem koordynacji i integracji usług społecznych na rzecz mieszkańców Gmina Kozienice.

 

 

 

 

Działania w miesiącu Maj 2023 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

„Ludzie z pasją” – w ramach działań grupy samopomocowej działającej w miejscowości Ryczywół zorganizowany został „Marsz dla Zdrowia”. Pomysłodawczynią była Pani Urszula Pawlik – członkini grupy, która zorganizowała ognisko dla mieszkańców. Na spotkanie zaproszono Pana Henryka Motykę – członka grupy „Biegam Bo Lubię” oraz PTTK. Pan Henryk poprowadził szkolenie z korzystania kijków do Nordic Walkingu oraz wykład na temat dobroczynnego wpływu aktywności fizycznej dla zdrowia.

 

Strefa Aktywnej Młodzieży Działanie wspierające w ramach Pakietu Usług Społecznych  „Akademia Rodziny”, którego celem głównym wzmacnianie i zaangażowanie młodych ludzi w budowanie dialogu z lokalnymi instytucjami oraz planowanie i realizacja inicjatyw obywatelskich (w tym oddolnych pomysłów dzieci i młodzieży). Spotkania odbywają się w miejscowości Świerże Górne, przy współpracy Klubu Seniora. Za nami kolejne spotkania na których planujemy przyszłe inicjatywy.

Szkolenie dla NGO w Gminie Kozienice. W ramach organizowania społeczności lokalnej przedstawiciele Organizacji pozarządowych z terenu Gminy Kozienice uczestniczyli w szkoleniu „Pisanie projektów, planowanie zadań, rozliczanie i źródła finansowania” to temat drugiego szkolenia zorganizowanym przy współpracy Centrum Usług Społecznych w Kozienicach z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Radomiu – P. Szkolenie miało na celu wsparcie i pomoc dla Organizacji pozarządowych działających na terenie Gminie Kozienice w ich funkcjonowaniu.

Również w tym roku nie mogło Nas zabraknąć na IV Festynie hospicyjnym z Eneą.

W ramach wolontariatu akcyjnego w naszych placówkach Dzienny Dom Senior +, Środowiskowy Dom Samopomocowy, Klub Seniora w Świerżach Górnych, Klub Seniora Radosna Jesień, Świetlice Środowiskowe w Kozienicach, Świerżach Górnych oraz Janikowie zostały zorganizowane międzypokoleniowe warsztaty pieczenia ciasteczek, rękodzieła artystycznego. Podczas Festynu na naszym stoisku zorganizowane zostały również warsztaty tworzenia przypinek prowadzone przez wolontariuszki z grupy młodzieżowej. Zgromadzone środki przekazane zostały na działalność Hospicyjną.

 

Streetworking Nasi Pedagodzy ze świetlicy Podwórkowej wspólnie z dzieciakami w ramach  działań animacyjnych, rekreacyjnych aktywnie spędzali czas na warsztatach szydełkowania w klubie TO i OWO, na rajdzie rowerowym do Królewskich Źródeł oraz wycieczkę rekreacyjną do „Projekt Alpaka w Garbatce  Letnisko pięknych okolicznościach przyrody, a także spotkania z alpakami, kozami, owieczkami i królikami.

 

 

 

PAKIET CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNA FAKTYCZNEGO

Objął on działania skierowane do osób starszych, schorowanych, jak również niepełnosprawnych. Naszym nadrzędnym celem skierowanym do seniorów było urozmaicenie czasu wolnego.

Dlatego też uruchomiliśmy takie działania jak: #KlubSeniora oraz #IntegracjęOsóbStarszych w ramach których organizowane są spotkania integracyjne, warsztaty, koncerty, wieczorki taneczne oraz wycieczki.
Nasze wsparcie skierowaliśmy również do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dlatego też powstało #EdukacyjneCentrumWsparciaOpiekunaFaktycznego oferujące warsztaty, treningi oraz poradnictwo specjalistyczne.
Do osób chorych i niepełnosprawnych skierowaliśmy pomoc w formie #OpiekiWytchnieniowej i #OpiekiKrótkoterminowej. Pomoc ta ma na celu wsparcie i odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. Świadczona jest w miejscu zamieszkania osoby chorej.
Projekt pn. Centrum Usług Społecznych miejscem koordynacji i integracji usług społecznych na rzecz mieszkańców Gmina Kozienice.

 

 

Działania w miesiącu MARZEC/KWIECIEŃ 2023 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

Projekt „Rodzina maMOC” – to cykliczne spotkania mające na celu wszechstronne wsparcie rodzin z terenu Gminy Kozienice i zaangażowanie ich do wspólnych działań na rzecz swojej miejscowości. Projekt realizowany jest od listopada 2022r. W ramach spotkań realizowane są inicjatywy oddolne dla mieszkańców miejscowości Świerże Górne przy współpracy działających instytucji i organizacji z terenu Świerże Górne. Tym razem wspólnie z Świetlicą Środowiskową „Poranek”, Klubem Seniora oraz Bibliotece Fili nr. 7 w Świerżach Górnych udało się zorganizować międzypokoleniowe warsztaty rodzinne ozdób wielkanocnych.

Projekt „Ludzie z pasją” to cykl spotkań, który został stworzony w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców a jego celem jest rozszerzenie oferty edukacyjnej, kulturalnej dla osób dorosłych, seniorów z miejscowości Ryczywół. W minionym czasie zorganizowane zostały min. Świąteczne warsztaty Rodzinne tworzenia palm wielkanocnych i stroików świątecznych, poprowadzone przez członkinię nieformalnej grupy mieszkańców ”Ludzie z Pasją” Panią Henrykę Chachaj. Kolejnym wydarzeniem była kampania społeczna „Świadomy Mieszkaniec, to bezpieczny mieszkaniec” w ramach współpracy CUS Kozienice z Komendą Powiatową Policji w Kozienicach. Na spotkaniu obecni przedstawione zostały zagadnienia bezpieczeństwa Seniora oraz zagadnienia dot. profilaktyki przemocy w rodzinie.

Warsztaty „Pszczoły, ogród i miód” to kolejne spotkanie zainicjowane przez mieszkańców, które poprowadziła członkini zainicjowanej przez CUS Kozienice nieformalnej Grupy Aktywnych Mieszkańców – Edyta Abramczyk.

 

Strefa Aktywnej Młodzieży Działanie wspierające w ramach Pakietu Usług Społecznych „Akademia Rodziny”, którego celem głównym wzmacnianie i zaangażowanie młodych ludzi w budowanie dialogu z lokalnymi instytucjami oraz planowanie i realizacja inicjatyw obywatelskich (w tym oddolnych pomysłów dzieci i młodzieży). Spotkania odbywają się w miejscowości Świerże Górne, przy współpracy Klubu Seniora. Za nami min. Escape Room, zorganizowany dzięki współpracy z Kozienicką Mediateką, warsztaty samoakceptacji na przykładzie filmu „Mój biegun”- dyskusyjny klub filmowy czy warsztaty kulinarne kuchni Japońskiej – Sushi.

Szkolenie z Pierwszej Pomocy dla pracowników Centrum Usług Społecznych. Nasze Centrum swoją obecnością zaszczyciły młode i zdolne dziewczyny w osobie Gosia Woch, Julia Mirka, Ania Grządziela, Zofia Wójcik, Antonina Różańska z I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Działanie odbyło się w ramach projektu „Akcja Resuscytacja” działającego w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz we współpracy z Grupą Medyczną przy szkolnym kole PCK w I LO w Kozienicach.

Szkolenie dla NGO w Gminie Kozienice. W ramach organizowania społeczności lokalnej przedstawiciele Organizacji pozarządowych z terenu Gminy Kozienice uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przy współpracy Centrum Usług Społecznych w Kozienicach z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Radomiu- „Źródła finansowania działań w organizacjach pozarządowych”. Szkolenie miało na celu wsparcie i pomoc dla Organizacji pozarządowych działających na terenie Gminie Kozienice w ich funkcjonowaniu.

 

Dla naszego Centrum bardzo ważny jest kompleksowy system wsparcia rodziny. Pomoc realizowana jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej oraz organizowania spotkań dla rodzin, w tym grup wsparcia. Pomocą służą asystenci rodziny, pracownicy socjalni oraz placówki wsparcia dziennego.
Dokładamy wszelkich starań aby nasze usługi dopasowane były do potrzeb mieszkańców. Dziś przedstawiamy Państwu dotychczasowe działania, skierowane do Rodzin z terenu Gminy Kozienice
Projekt pn. Centrum Usług Społecznych miejscem koordynacji i integracji usług społecznych na rzecz mieszkańców Gmina Kozienice.

 

 

 

 

 

Działania w miesiącu STYCZEŃ/LUTY 2023 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”

Projekt „Rodzina maMOC” – to cykliczne spotkania mające na celu wszechstronne wsparcie rodzin z terenu Gminy Kozienice i zaangażowanie ich do wspólnych działań na rzecz swojej miejscowości. Projekt realizowany jest od listopada 2022r. W ramach spotkań realizowane są inicjatywy oddolne dla mieszkańców miejscowości Świerże Górne przy współpracy działających instytucji i organizacji.

Szczegóły pod linkiem do materiałów Kroniki Kozienickiej:

Warsztaty integrujące lokalną społeczność w Świerżach Górnych (22.02.2023)

 

 

 

Wsparcie ogólnopolskiej Akcji 31. Finał WOŚP Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich  – małych i dużych! Również w tym roku wolontariuszki z świetlicy podwórkowej włączyły się w zbiórkę środków do puszek wspierając Kozienicki Sztab WOŚP.

Szczegóły pod linkiem do materiałów Kroniki Kozienickiej:

31. Finał WOŚP – kwesta uliczna

„Akcja zbierania plastikowych nakrętek dla Wiktora Bartoszka” Międzypokoleniowa delegacja z Centrum Usług Społecznych w Kozienicach dostarczyła do Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka kilkanaście worków z korkami, które przez ostatnie trzy miesiące zbieraliśmy dla Wiktora Bartoszka.

Do akcji włączyli się podopieczni placówek CUS. Klub Seniora w Świerżach Górnych, Dzienny Dom Senior + oraz Świetlice Środowiskowe CUS przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 i przy PSP nr 1, ul. Kościuszki 1, a także świetlice przy PSP w Janikowie i przy PSP im. Bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych oraz mieszkańcy Gminy Kozienic.

 

Aby uruchomić pokłady kreatywności, sprawdzić się artystycznie i pozwolić sobie na uwolnienie emocji oraz spotkać ciekawych ludzi mieszkańcy Ryczywołu we współpracy CUS organizują spotkania edukacyjne oraz warsztaty artystyczno-rękodzielnicze dla mieszkańców. Projekt „Ludzie z pasją” to cykl spotkań, który został stworzony w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców a jego celem jest rozszerzenie oferty edukacyjnej, kulturalnej dla osób dorosłych, seniorów z  miejscowości Ryczywół.

 

Strefa Aktywnej Młodzieży Działanie wspierające w ramach Pakietu Usług Społecznych  „Akademia Rodziny”, którego celem głównym wzmacnianie i zaangażowanie młodych ludzi w budowanie dialogu z lokalnymi instytucjami oraz planowanie i realizacja inicjatyw obywatelskich (w tym oddolnych pomysłów dzieci i młodzieży).

 

 

Działania w miesiącu listopad/grudzień 2022 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

Projekt „Rodzina maMOC” – ma na celu wszechstronne wsparcie rodzin z terenu Gminy Kozienice i zaangażowanie ich do wspólnych działań na rzecz swojej wsi. Udział w przedsięwzięciu daje możliwość aktywnego działania, a także łączenia aktywności społecznej ze zdobywaniem praktycznej wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt przyczynia się ponadto do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka. W ramach spotkań realizowane są przez Organizatora Społeczności Lokalnej spotkania z mieszkańcami na terenie miejscowości Ryczywół oraz Świerże Górne oraz pomoc i wsparcie w realizacji inicjatyw oddolnych mieszkańców. Na projekt złożyła się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynik spotkań i konsultacji z rodzinami oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Ryczywołu oraz Świerże Górne. Udział w przedsięwzięciu dał rodzinom możliwość aktywnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny, a także łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt przyczynia się do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka. Projekt skupia się na dwóch zasadniczych filarach: Angażowanie (inspirowanie do działania, podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o wspólną przestrzeń itp.) oraz Integracji (zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, działania na rzecz wspólnego spędzania czasu itp.). Projekt „Rodzina maMOC” to m.in. zrealizowane trzy inicjatywy oddolne mieszkańców przy współpracy działających instytucji i organizacji, takie jak: TRInO w Świerżach Górnych – rodzinna gra terenowa na orientację; Świąteczne Warsztaty Rodzinne w miejscowości Ryczywół oraz Świerże Górne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Facebook: Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

Wolontariat akcyjny ,,Kiermasz Hospicyjny” Miesiąc Listopad i Grudzień to inicjatywa wspólnych działań wolontariuszy – pracowników Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ( w tym pracowników, dzieci i młodzieży z Świetlic Środowiskowych, pracowników i uczestników Dziennego Domu Senior+ w Kozienicach, Klubu Seniora w Świerżach Górnych) z wolontariuszami Kozienickiego Hospicjum oraz wolontariuszami z Szkoły PSP nr 1 w Kozienicach. W tym roku wspierali nas również pracownicy Publicznej Biblioteki Gminy Kozienice. ,,Przedświąteczny kiermasz – Słodka niedziela” to akcja, której celem była zbiórka środków na świąteczne paczki dla podopiecznych Kozienickiego Hospicjum Domowego, osób starszych i samotnych. Cieszymy się ,że mogliśmy dołożyć cegiełkę. Wolontariusze – nasi pracownicy oraz beneficjenci naszych usług w ramach kreatywnych warsztatów bożonarodzeniowych przygotowali ozdoby świąteczne, które zostały spieniężone na świątecznym kiermaszu. Wielkie brawa dla naszych najmłodszych wolontariuszy z Świetlica Podwórkowa ? za pomoc i zaangażowanie.

 

Szczegóły pod linkiem do materiałów Kroniki Kozienickiej:

Kiermasz na rzecz Kozienickiego Hospicjum

oraz Radia Plus Radom:

Świąteczne ozdoby pomogły Kozienickiemu Hospicjum

 

 

Wolontariat akcyjny „Świąteczna Poczta – Kartka dla Seniora II”, to kolejna wspólna inicjatywa, warsztaty kartek bożonarodzeniowych do której przyłączyło się 24 instytucje  (osoby dorosłe, dzieci i młodzież) z placówek edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych , klubów, osób prywatnych z terenu Gminy Kozienice, które zostały podarowane osobom starszym i samotnym. Celem wspólnej inicjatywy było uwrażliwienie dzieci, młodzieży a także dorosłych na potrzeby osób starszych, podarowanie odrobiny radości i uśmiechu na twarzach ludzi osamotnionych. Kartki dostarczone zostały przez pracowników Centrum Usług Społecznych oraz pracowników Spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie miasta Kozienice. Serdecznie dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie, otwartość na współprace i wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Facebook: Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

 

 

 

 

 

 

 

„Debata Społeczna” niniejsze wydarzenie zorganizowano w ramach spotkania sieciującego, współpracy Burmistrz Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego, Dyrektor CUS Kozienice Ewy Wysockiej, Fundacji Radomskie oraz Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach projektu pn. „Radomskie PES!YES! realizowanego z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny. Celem całego przedsięwzięcia było zbliżenie sektora społecznego, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz stworzeniem przestrzeni do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, refleksji dot. wzajemnej współpracy , diagnozy aktualnych potrzeb społecznych, wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie a także spotkaniem, które przyniosło wiele nowych pomysłów na współpracę.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz materiałów prasowych.

Debata społeczna w Kozienicach (30.11.2022)

 

 

Wolontariat Akcyjny „Szlachetna Paczka” Dzieci i młodzież z placówek wsparcia dziennego oraz Seniorzy z Dziennego Domu Seniora i Klubów Seniora działających przy naszym Centrum kolejny raz wesparli działania Szlachetnej Paczki Rejonu Kozienice.  Pracownicy CUS zorganizowali paczkę wspólnie z lokalnym samorządem a nasi wolontariusze przygotowali ozdoby oraz udekorowali sale na finał.

 

 „Podaruj dzieciom kurtkę na zimę” to inicjatywa charytatywna Rycerzy  Kolumba Kozienice Rada 15420 im Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. min. na terenie Gminy Kozienice. Dzięki zaangażowaniu oraz inicjatywie niesienia pomocy na rzecz drugiego człowieka blisko 50 kurtek trafiło do dzieci rodzin objętych wsparciem Centrum Usług Społecznych.

 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz materiałów prasowych Kroniki Kozienickiej. Podsumowanie akcji charytatywnej Rycerzy Kolumba i Caritasu “Kurtka dla maluszka”

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Facebook: https://www.facebook.com/kozienicecus/ oraz fanpage Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

 

 

Działania w miesiącu październik 2022 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

Lokalny Bieg Charytatywny „Sztafety” – w ramach wolontariatu akcyjnego, pracownicy CUS wystartowali w ogólnopolskiej inicjatywie Fundacji PKO Banku Polskiego –Lokalnym Biegu Charytatywnym Sztafety .Ideą biegu było wsparcie psychologii i psychiatrii dziecięcej. Organizatorem wydarzenia była amatorska drużyna sportowa „Biegam bo Lubię Kozienice” oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz materiałów prasowych Kroniki Kozienickiej.

Bieg Charytatywny BBL w Kozienicach (14.10.2022)

 

 

Za nami kolejne spotkania w ramach organizowania społeczności lokalnej dla liderów i mieszkańców miejscowości Ryczywół oraz Świerże Górne od września zaangażowani jesteśmy  utworzeniem kolejnej grupy aktywnych mieszkańców z Ryczywołu, grupy „Ludzie z Pasją”- wspierając, motywując, pobudzając drzemiący potencjał oraz integrując lokalną społeczność. W Świerżach Górnych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi inicjujemy cykl działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich.

 

Realizacja projektu „Akcja Regeneracja OdNowa” Grupy Aktywnych Mieszkańców z Ryczywołu odbywającego się w ramach 3 Konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura z KDK w Gminie Kozienice” dobiegła końca. 26 października oficjalnie otwarto wystawę podsumowującą wszystkie działania zorganizowane w ramach projektu – różnego rodzaju spotkania, warsztaty oraz formy aktywnego wypoczynku.

Na podsumowaniu nie mogło zabraknąć dyrektor Centrum Usług Społecznych oraz partnerów wspierających działania Grupy Aktywnych Mieszkańców Ryczywołu, grupy zainicjowanej i wspieranej przez nasze Centrum.

Spotkania odbywają się w ramach projektu pn. „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” – usług wspierających  lokalna społeczność wynikających z diagnozy środowiskowej, dotyczącej potrzeb wzmacniania i pobudzania potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Kozienice.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz materiałów prasowych.

 W KDK podsumowano inicjatywę mieszkańców Ryczywołu (26.10.2022)

Zdjęcia pochodzą z facebooka Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach

 https://www.facebook.com/kozienickidomkultury/

 

Profilaktyczny Bieg Patrolowy – pod takim hasłem odbywał się projekt profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży dotyczący profilaktyki zdrowego stylu życia oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Niniejsza inicjatywa zorganizowana została przez Gminę Kozienice, Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Ogród Jordanowski, a współorganizowana przez nasze Centrum, Komendę Powiatowa Policji w Kozienicach, Państwową Straż Pożarną w Kozienicach, Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice, Polski Czerwony Krzyż, Powiatową Stacje Epidemiologiczną w Kozienicach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przedstawiciele CUS zorganizowali Escape Room dotyczący profilaktyki przemocy rówieśniczej.

Fotorelacja poniżej w linku.

I Bieg Profilaktyczny – nowa akcja w Gminie Kozienice

 

 

 

Nakarm psiaka lub kociaka – przy okazji Światowego Dnia Zwierząt, w ramach wolontariatu akcyjnego w naszym Centrum zorganizowana została zbiórka karmy dla zwierząt. Dzięki współpracy z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach karma przekazana została na potrzeby Kozienickiego Przytuliska.

 

Prace porządkowe na cmentarzu parafialnym – w ramach wolontariatu akcyjnego, dzieci i młodzież z placówki podwórkowej działającej przy Centrum Usług Społecznych kontynuacji współpracę z Kancelarią Cmentarną w Kozienicach zadbali o groby zapomnianych.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Facebook: https://www.facebook.com/kozienicecus/

oraz fanpage Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

 

 

Działania w miesiącu wrzesień 2022 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

III Festyn Hospicyjny z Eną – Organizatorem festynu było Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej oraz Gmina Kozienice. Celem akcji było zgromadzenie funduszy na działalność opiekuńczą prowadzoną przez nasze kozienickie Hospicjum. Wsparcie osób chorych onkologicznie, przewlekle i terminalnie. Podczas festynu zorganizowany został szereg licytacji, kiermasz rękodzieła i sztuki ludowej oraz loteria fantowa. Kolejny raz wsparliśmy akcje organizując warsztaty oraz przygotowując własne stoisko z rękodziełem artystycznym, przygotowanym przez dzieci i młodzież z naszych świetlic, seniorów, pracowników naszego Centrum oraz Grupy Aktywnych Mieszkańców z Ryczywołu.

III Festyn Hospicyjny z Eną (18.09.2022)

Fanpage facebook Kozienickiego Hospicjum. https://www.facebook.com/KozienickieHospicjum/

 

Za nami kolejne spotkania w ramach organizowania społeczności lokalnej dla mieszkańców miejscowości Ryczywół Grupy Aktywnych Mieszkańców z Ryczywołu oraz realizacja projektu „Akcja Regeneracja OdNowa” odbywającego się w ramach 3 Konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura z KDK w Gminie Kozienice”

W ramach projektu, inicjatorzy  zorganizowali różnego rodzaju spotkania, warsztaty oraz formy aktywnego wypoczynku.Za nami warsztaty aromaterapii, jogi oraz spływ kajakowy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz materiałów prasowych.

Zdjęcia pochodzą z facebooka Kozienickiego Domu Kultury im.Bogusława Klimczuka w Kozienicach – https://www.facebook.com/kozienickidomkultury/

 

Bezpieczna droga do szkoły 21.06.2022r. pod takim hasłem odbywała się ogólnopolska akcja profilaktyczna organizowana przez Komendę Powiatowa Policji
w Kozienicach we współpracy wychowawców Placówek Wsparcia dziennego działających przy Centrum Usług Społecznych (Świetlica Środowiskowa „Poranek”
w Świerżach Górnych, Świetlica Środowiskowa Uśmiechnięte Buźki w Kozienicach oraz Świetlica Środowiskowa działająca przy PSP nr 1 w Kozienicach),  Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współorganizował profilaktyczny projekt dla dzieci i młodzieży związany z bezpieczeństwem w drodze do szkoły.

Przedstawiciele CUS zorganizowali konkurs plastyczny oraz nagrody.

fotorelacji oraz materiał prasowy Kroniki Kozienickiej

Bezpieczna droga do szkoła – akcja w OJ (21.09.2022)

 


 

 

Działania w miesiącu lipiec i sierpień 2022 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

Wakacyjne Inicjatywy to kolejne spotkania w ramach organizowania społeczności lokalnej dla mieszkańców Ryczywołu. Spotkania  integrujące lokalną społeczność, zwłaszcza rodziny, które pozwalają twórczo i aktywnie spędzić wspólnie czas. Tu należy przypomnieć, że pierwsza tego typu inicjatywa organizowana przez nasze Centrum odbyła się w roku 2021 w miejscowości Świerże Górne.

„Wakacje pod chmurką z Biblioteką” to cykl plenerowych warsztatów we współpracy z Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, Filią nr 6 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, zainicjowane przez organizatora społeczności lokalnej, nieformalną Grupę Aktywnych Mieszkańców Ryczywołu oraz lokalnych partnerów. Podziękowania ślemy dla Pana Sławomira Flaka organizatora spływów kajakowych „Kajakowej Doliny” w Ryczywole, Zespołowi Mazowieckich Parków Krajobrazowych, Kozienicki Park Krajobrazowy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kozienicach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz materiałów prasowych.

Kroniki Kozienickiej –  Wakacje pod chmurką w Ryczywole

oraz Radio+Radom – W Ryczywole w wakacje nie siedzi się w domu

 

 

 

Miło nam poinformować, iż Grupa Aktywnych mieszkańców z Ryczywołu otrzymała Dofinansowanie do projektu Akcja REGENERACJA „OdNowa”.  w ramach 3. Konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura z KDK w Gminie Kozienice”

Jest to cykl warsztatów i spotkań integracyjnych adresowany do mieszkańców Ryczywołu. Tu kolejny projekt w ramach organizowania społeczności lokalnej  w który zaangażowała się Nieformalna Grupa Aktywnych Mieszkańców. Inicjatywa ma na celu aktywizację mieszkańców miejscowości Ryczywół w kategoriach: duchowej, kulturalnej, fizycznej i społecznej i jest skierowana do tej społeczności lokalnej.

W ramach projektu, inicjatorzy  zorganizowali różnego rodzaju spotkania, warsztaty oraz formy aktywnego wypoczynku. Partnerem projektu jest nasze Centrum oraz Publiczna Biblioteka im. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach -Filia nr 6 w Ryczywole.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz materiałów prasowych udostępnionych na stronie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

 

https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=10562

https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=10592

Zdjęcia pochodzą z  fanpage, facebooka Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Materiał Radio+Radom

https://radioplus.com.pl/region/65470-akcja-regeneracja-odnowa

 

 

Utworzenie „Klubu Seniora” w Świerżach Górnych, którego celem jest aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników, tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu, organizowanie różnorodnych zajęć aktywizacyjnych i pobudzających do aktywności fizycznej dostosowanych do możliwości uczestników, zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych. Ponadto celem jest również wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, propagowanie kultury i sztuki oraz upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia. Zamierzonym efektem działalności ,,Klubu Seniora” jest budowanie i utrzymanie relacji społecznych oraz pobudzanie aktywności seniorów i dążenie do ich aktywności na rzecz społeczności lokalnej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz materiałów prasowych.

Kroniki Kozienickiej – Otwarcie Klubu Seniora w Świerżach Górnych

Otwarcie Klubu Seniora w Świerżach Górnych

 

Spotkanie informacyjne Partnerstwa na Rzecz Integracji i Wspierania Rozwoju Wspólnoty Samorządowej Gminy Kozienice W miejscowości Świerże Górne.

Wspólnie z partnerami omawialiśmy dotychczasowe działania realizowane przez nasze Centrum na terenie Świerży Górnych. Był czas refleksje, ale także na planowanie kolejnych wspólnych działań. Przedstawienia idei Centrum Usług Społecznych w tym  omówienia szerokiego otwarcia na usługi społeczne, przede wszystkim wyjście poza zakres usług z pomocy społecznej. Rozwoju współpracy z lokalnymi podmiotami przy realizacji usług społecznych. Wypracowanie wspólnych rozwiązań oraz wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców. Spotkanie poprowadziła Dyrektor Centrum Usług Społecznych Ewa Wysocka oraz organizator społeczności lokalnej Anna Wojtasik.

 

Nasi Pedagodzy ze świetlicy Podwórkowej ,,Streetworking”  wspólnie z dziećmi i młodzieżą w ramach  działań animacyjnych, rekreacyjnych aktywnie spędzali czas na Kozienickich osiedlach. Uczestniczyli w warsztatach charakteryzacji oraz warsztatach literatury fantastyki, organizowanych przez pisarkę Annę Cichosz, warsztatach kulinarnych organizowanych przez w Spółdzielnię Socjalną „Przystanek Inicjatywa”. Kolejny raz wzięli udział w Escape Roomie zorganizowanym przez Kozienicką Mediatekę gdzie czekała na nich masa atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wypady do Parku Linowego, oraz spotkanie integracyjne i warsztaty w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Przewozie.

 

Centrum Usług Społecznych wraz z przyległymi jednostkami przyłączyło się do akcji zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na rehabilitację Marcelinki Zawadzkiej z Kozienic organizowanej przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach. W ramach wolontariatu akcyjnego udostępniono w siedzibach naszych jednostek punkty zbiórki zachęcając jednocześnie mieszkańców do włączenia się w akcje.

Zapraszamy Państwa do przynoszenia nakrętek do naszych punktów zbiórki. Musimy przyznać, że nasi najmłodsi wolontariusze z placówek wsparcia dziennego zaangażowali się najmocniej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz materiałów prasowych.

Kroniki Kozienickiej – Centrum Usług Społecznych wsparło akcję charytatywną KDK

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Facebook: https://www.facebook.com/kozienicecus/ oraz fanpage Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

Zdjęcie pochodzi z  fanpage, facebooka Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Działania w miesiącu czerwiec 2022 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

Za nami kolejne spotkania w ramach organizowania społeczności lokalnej dla mieszkańców miejscowości Ryczywół oraz finalizacja inicjatywy organizowanej przez mieszkańców Ryczywołu – „Ryczywolska Łączka”. Piknik Rodzinny odbył się 19.06.2022r.

Inicjatorem wydarzenia, we współpracy z Centrum Usług Społecznych w Kozienicach i Filią nr 6 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice była Grupa Aktywnych Mieszkańców Ryczywołu, w składzie:

Edyta Abramczyk z mężem, Beata Bogumił, Emilia Fundowicz, Anna Kowalczyk, Beata i Maciej Kucińscy, Ewelina i Mariusz Nędzi, Monika i Roberta Ośka.

Podczas pikniku pracą na stoiskach wsparli nas:

Oliwia Bogumił, Zuzanna Czerwińska, Bernarda Dobrowolska, Jakub Kuciński i Kinga Wieruszewska.

Słów kilka od mieszkańców Ryczywołu ?

Specjalne podziękowania za obecność i wsparcie kierujemy do:

 • Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego za objęcie Honorowym Patronatem naszego wydarzenia.

Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych Doroty Stępień

Dyrektora Centrum Usług Społecznych Ewy Wysockiej

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach Rafała Suchermana

Dziękujemy serdecznie za wsparcie rzeczowe i finansowe:

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice – Elżbiecie Stąpór

Dyrektorowi Polskich Pomidorów Ryczywół – Szymonowi Ziębickiemu

Edycie Abramczyk wraz z mężem

Monice i Sławomira Flakiewiczów

Katarzynie i Marcinowi Ochmańskim

Sklepowi „Groszek” Marianny Bąk

Stowarzyszeniu Plecionka i prezesowi stowarzyszenia Andrzejowi Romanowskiemu

Prezesowi OSP Ryczywół – Radosławowi Ośce wraz z druhami

Sołectwu Ryczywół

Dzięki wsparciu: Gminy Kozienice, BPGK, CUS Kozienice, Fundacji Orange, Wydawnictwu Wiedza i Praktyka, Polskiej Akademii Nauk przygotowana została Loteria fantowa oraz zabawa w Koło fortuny

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie przy Kole Fortuny dla Anny Łepeckiej i stoisku z przypinkami dla Patrycji Wojtasik

Szczególne podziękowania  za koordynację całego projektu, wsparcie, zaangażowanie i poświęcony nam czas dla organizatora społeczności lokalnej – Anny Wojtasik

Dziękujemy za objęcie patronatem medialnym Kronice Kozienickiej.

Wielkie podziękowania za wsparcie naszej inicjatywy jeszcze raz kierujemy do naszych partnerów, lokalnych przedsiębiorców i instytucji. Dzięki Waszemu zaangażowaniu mogliśmy przygotować wiele atrakcji i konkursów dla dzieci oraz dla rodziców

Dziękujemy serdecznie za obecność wszystkim mieszkańcom Ryczywołu oraz Gościom. Bardzo cieszy nas każdy uśmiech dziecka i miłe słowo od Was

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz materiałów prasowych.

 

Kroniki Kozienickiej

oraz Tygodnika Oko

Artykuł tygodnika “OKO” str.7

Kozienice kręci bezpieczeństwo nad wodą 21.06.2022r. pod takim hasłem odbywała się ogólnopolska akcja organizowana przez Komendę Powiatowa Policji w Kozienicach we współpracy wychowawców Placówek Wsparcia dziennego działających przy Centrum Usług Społecznych (Świetlica Środowiskowa „Poranek” w Świerżach Górnych, Świetlica Środowiskowa Uśmiechnięte Buźki w Kozienicach oraz Świetlica Środowiskowa działająca przy PSP nr 1 w Kozienicach),  Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współorganizował profilaktyczny projekt dla dzieci i młodzieży związany z bezpieczeństwem nad wodą.

Zorganizowano konkurs plastyczny pt” Bezpieczne wakacje”. Wyłoniono trzy pierwsze miejsca i pięć wyróżnień. Gratulujemy Gabrysiowi, Nadii, Marysi, Oli, Alicji, Lenie, Ani i Agatce, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

fotorelacji oraz materiał prasowy Kroniki Kozienickiej

 

Nasi Pedagodzy ze świetlicy Podwórkowej ,,Streetworking”  wspólnie z dziećmi i młodzieżą
w ramach  działań animacyjnych
, rekreacyjnych aktywnie spędzali czas na Kozienickich osiedlach. Wzięli udział w wydarzeniu Kozienicka Noc Świętojańska, gdzie czekała na nich masa atrakcji. Nasza grupa podwórkowa obecna była na wydarzeniu sąsiedzkim zainicjowanym przez CUS, młodzież bardzo mocno zaangażowała się

w przygotowanie atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. Ciekawie i kreatywnie spędzają czas w Kozienickiej Mediatece, rozwiązując zagadki czy tworząc konstrukcje w formacie 3D.


Piknik Sąsiedzki to kolejna inicjatywa oddolna zrealizowana w ramach spotkań i działań z Nieformalną Grupą Seniorów oraz organizowania społeczności lokalnej na terenie osiedli Gminy Kozienice we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego , Fili nr 1 oraz działającego przy niej Klubu Miłośników Robótek Ręcznych Niteczka, Animatorów, dzieciaków i młodzieży z Placówki Podwórkowej działającej przy CUS.

„Dzień dobry Sąsiedzie. Co słychać?”

Pod takim hasłem w miniony czwartek na os. Piaski i os. Pokoju odbyła się inicjatywa sąsiedzka – Piknik Sąsiedzki.

Wspólnie z sąsiadami udało nam się spędzić popołudnie!

Spotkanie to miało na celu odbudować relacje sąsiedzkie, które na przestrzeni lat mocno się poluzowały z powodu pandemii, lockdownu. Cieszymy się że mogliśmy porozmawiać, pobyć ze sobą.

 

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Facebook: https://www.facebook.com/kozienicecus/ oraz fanpage Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

 

 

Ogłoszenie

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach realizuje projekt w ramach zadania  Szkoła rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022 -2024”  współfinansowany przez Unię Europejską   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Głównym celem programu jest profesjonalne przygotowanie uczestników programu do świadomego rodzicielstwa, bezpiecznego odbycia ciąży, bezpiecznego porodu, a także opieki nad noworodkiem/niemowlęciem.

Zakres działań  w programie obejmuje:

 • I blok tematyczny- przygotowanie ciężarnych do zachowania zdrowia w ciąży, prawidłowego odżywiania;
 • II blok tematyczny- zapoznanie kobiety/ pary z przebiegiem porodu oraz przygotowanie do jego bezpiecznego odbycia;
 • III blok tematyczny- przygotowanie do okresu połogu, do karmienia piersią, do opieki i pielęgnacji noworodka/ niemowlęcia;
 • IV blok tematyczny- ćwiczenia gimnastyczne wzmacniające kondycję fizyczną i psychiczną kobiet w ciąży, nabycie umiejętności oddychania w poszczególnych etapach porodu.

Adresaci programu:

Program jest kierowany do kobiet ciężarnych (od 24 tygodnia ciąży) po przedłożeniu zaświadczenia, że pacjentka może w pełni uczestniczyć we wszystkich zajęciach oraz ich osób towarzyszących, zamieszkujących na terenie Gminy Kozienice.

Udział w projekcje jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „ Szkoła Rodzenia”  oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w siedzibie Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach przy ul. Radomska 36 w godzinach

– poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek- 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30

Bliższe informacje pod numerem (048) 614-44-78

Wykonawcą Projektu jest  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Przychodnie Kozienickie” ul. H. Sienkiewicza28, 26-900 Kozienice. Osoba do kontaktu J. Rudzka tel.502 243 948

 

 

 

Działania w miesiącu maj 2022 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

Za nami kolejne spotkania w ramach organizowania społeczności lokalnej dla mieszkańców miejscowości Ryczywół. Spotkania odbywają się w Fili nr 6 BPGK. Niezwykła otwartość, gotowość do działania mieszkańców są kluczowe dla osiągania celów, które sami sobie wyznaczyli. Przygotowania do wydarzenia idą pełną parą. Mieszkańcy chętnie uczą się nowych rzeczy takich jak grafika komputerowa, sporządzanie wniosków, aktywnie udzielają się na spotkaniach.

Mieszkańcy Gminy Kozienice maja możliwość  skorzystania z bezpłatnego poradnictwa doradcy zawodowego oraz coachingu społeczno-zawodowego w naszym punkcie konsultacyjnym. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych w tym osób z niepełnosprawnościami:

Zapraszamy serdecznie, dzięki spotkaniom będziecie mieli Państwo możliwość skorzystania z:

indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego

coachingu –indywidualnych spotkań z trenerem rozwoju osobistego

warsztatów umiejętności społecznych

warsztatów kierowania wizerunku, autoprezentacji

doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych

odkrywanie swoich zdolności/predyspozycji

Przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie działa nowoczesna

E-pracownia oraz gabinet Biofeedbacku. Jest to szansa rozwoju oraz aktywizacji społecznej i zawodowej dla naszych uczestników, której celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Kontynuowane są spotkania  grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie emocjonalnym. „poMOC”  Projekt zakłada wspólne aktywności integrujące grupę, warsztaty tematyczne i inne działania, wynikające z potrzeb grupy. Głównym celem jest zapewnienie możliwości rozmowy i wsparcia emocjonalnego, przede wszystkim nastawione na:

 • Wychodzenie z kryzysów emocjonalnych i rodzinnych oraz uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych;
 • Poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w kierunku bardziej konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem i ograniczenie zachowań agresywnych lub unikających, zmniejszenie objawów lękowo-depresyjnych, ograniczenie podejmowanych zachowań ryzykownych, prowadzenie bardziej zdrowego stylu życia;
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości osób chorych, bliskich i członków rodziny na temat kryzysu psychicznego i zaburzeń psychicznych poprzez psychoedukację i wskazanie realnych konstruktywnych sposobów samopomocowych;
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat szkodliwego wpływu alkoholu i środków psychoaktywnych na funkcjonowanie człowieka;
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zachowań agresywnych i przemocy.

Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w siedzibie naszego Centrum .

 

Nasi Pedagodzy ze świetlicy Podwórkowej ,,Streetworking”  wspólnie z dziećmi i młodzieżą w ramach  działań animacyjnych, rekreacyjnych aktywnie spędzali czas na basenie, oraz na terenie ośrodka wczasowego przy Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu spędzając aktywnie czas. Nasza grupa podwórkowa wzięła udział w warsztatach tworzenia makramy oraz nauki szydełkowania. Zajęcia poprowadziła Pani Jadwiga Ożarowska sąsiadka naszego Centrum, kobieta pełna pasji, zarażająca pozytywną energią.

Kolejny już raz w ramach współpracy dzieciaki byli uczestnikami w międzypokoleniowych warsztatach w ramach projektu „Naturalnie jestem ECO”  organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice – Filia nr 1. Tym razem warsztaty przeprowadzone zostały przez pszczelarza Witolda Adamskiego. W trakcie spotkania uczestnicy: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy dowiedzieli się jak funkcjonuje pasieka, jak wygląda cykl życia pszczół, jak istotna jest ich rola w środowisku i naszym codziennym życiu. Uczestnicy wykonali świece z węzy pszczelej oraz uczestniczyli w słodkiej degustacji miodu.


 

W naszym Centrum działa grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie ze stresem, bezradnością, masz poczucie dyskomfortu życiowego ZAPRASZAMY CIĘ

Otrzymasz wsparcie i zrozumienie.

Poznasz swoje prawa.

Dowiesz się jak możesz przeciwdziałać przemocy w swojej rodzinie.

PAMIĘTAJ nasza pomoc jest:

poufna

bezpłatna

bezstronna

Więcej informacji pod

nr.tel (48) 614-44-78.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Facebook:

https://www.facebook.com/kozienicecus/ oraz fanpage Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

 

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH

PRZEMOCY W RODZINIE

Centrum Usług Społecznych dostrzegając potrzebę wsparcia osób doświadczających przemocy domowej,  wychodzi z inicjatywą utworzenia  grupy wsparcia, której celem będzie wsparcie ich w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz wychodzeniu z problemu przemocy.

Osoby biorące udział w grupie wsparcia będą miały możliwość wymiany własnych doświadczeń, a także ich odreagowania i otrzymania wsparcia emocjonalnego oraz specjalistycznego wsparcia związanego z problematyką przemocy.

Zasada poufności grupy będzie odnosić do uczestnictwa w spotkaniach oraz poruszanej tematyki!!!

Ważnym punktem w działaniach grupy będzie:

 • motywowanie do podejmowania działań, których oczekiwanym rezultatem będzie przerwanie występowania przemocy w rodzinie;
 • praca z uczestnikami grupy wsparcia w oparciu o techniki warsztatowe pozwalające na zdobycie praktycznej wiedzy w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego;
 • pomoc psychologiczna, okazanie wsparcia w wyjściu z izolacji i pomoc w przywróceniu umiejętności kierowania swoim życiem i samodecydowania o sobie;
 • informowanie o różnych formach świadczonej pomocy w tym interwencji Policji w sytuacji konieczności powstrzymania przemocy ze strony sprawcy;
 • wsparcia w postaci porady prawnej uzyskanej na spotkaniu z radcą prawnym w sprawach sądowych;
 • prowadzenia zajęć w oparciu o komunikację społeczną, trening asertywności i rozwoju osobistego, stawiania granic oraz koncentracji na własnej zmianie wewnętrznej;

Spotkania mają charakter terapeutyczny i edukacyjny. Uczestnicy spotkań wspólnie z prowadzącymi decydują o charakterze spotkań.

Grupa ma charakter otwarty. Spotkania odbywać się będą 2 razy w miesiącu. Pierwsze spotkanie ma charakter informacyjno-integracyjny.

Termin: 18.05.2022r. godz. 16:00

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Centrum Usług Społecznych, ul.Radomska 36, 26-900 Kozienice, kontakt: Milena Jabłońska (48) 614-45-77.

 

 

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Drodzy mieszkańcy Gminy Kozienice zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa doradcy zawodowego oraz coachingu społeczno-zawodowego w naszym punkcie konsultacyjnym.

Dzięki spotkaniom będziecie mieli Państwo możliwość skorzystania z:

 • indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego
 • coachingu –indywidualnych spotkań z trenerem rozwoju osobistego
 • warsztatów umiejętności społecznych
 • warsztatów kierowania wizerunku, autoprezentacji
 • doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych
 • odkrywanie swoich zdolności/predyspozycji

Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych w tym osób z niepełnosprawnościami:

Wszelkie potrzebne informacje uzyskasz kontaktując się z Panią Teresa Jabłońska pod nr telefonu: (48) 614-65-67 lub osobiście w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36.

Możliwość skorzystania po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wsparcie możliwe dla mieszkańców Gminy Kozienice ramach projektu „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”.

 

 

Działania w miesiącu kwiecień 2022 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

Centrum Usług Społecznych w związku z trwająca wojna na Ukrainie
w dalszym ciągu udziela wsparcia i pomocy rzeczowej dla osób uciekających przed wojną i znajdujących schronienie na terenie Gminy Kozienice.
Do tej pory wsparcie otrzymało wiele rodzin przybywających na terenach Gminy Kozienice. Każdy obywatel przebywający na terenie Gminy Kozienice, który zgłosił się do nas otrzymał pomoc socjalna jak również rzeczową. Do tej pory wsparcie otrzymało 130 rodzin tj. 419 osób, wydano 99 paczek.

W akcje zaangażowało się wielu mieszkańców Gminy Kozienice. Dziękujemy wolontariuszom, pracownikom CUS, Ochotniczym Strażom Pożarnym, instytucjom
i pracownikom samorządu gminnego, sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, lokalnej prasie i telewizji, szkołom z terenu Gminy Kozienice, dzieciom i młodzieży, firmom, osobom prywatnym. Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za ogrom wsparcia, zaangażowanie w zbiórkę, oferującym zakwaterowanie, transport, pomoc w rozładunku, przygotowywaniu paczek, ich sortowaniu, wydawaniu czy dystrybucji materiałów informacyjnych.

 

Kontynuacja warsztatów ramach Projektu Socjalnego” Rodzina Siłą”. Szkoła dla rodziców na podstawie książki Adele Faber, Elaine Mazlish, ” Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” . Warsztaty mają na celu wykształcić umiejętności wychowawcze drzemiące przecież w każdym rodzicu.

 

Mieszkańcy Gminy Kozienice maja możliwość  skorzystania z bezpłatnego poradnictwa doradcy zawodowego oraz coachingu społeczno-zawodowego w naszym punkcie konsultacyjnym. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych w tym osób z niepełnosprawnościami:

Zapraszamy serdecznie, dzięki spotkaniom będziecie mieli Państwo możliwość skorzystania z:

 • indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego
 • coachingu –indywidualnych spotkań z trenerem rozwoju osobistego
 • warsztatów umiejętności społecznych
 • warsztatów kierowania wizerunku, autoprezentacji
 • doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych
 • odkrywanie swoich zdolności/predyspozycji

 

Za nami pierwsze spotkania w ramach organizowania społeczności lokalnej dla mieszkańców miejscowości Ryczywół oraz Wilczkowice Górne. Spotkania odbywają się w Fili nr 6 BPGK. Było bardzo inspirująco, niezwykle miło i kreatywnie. Niezwykła otwartość, gotowość do działania mieszkańców są kluczowe dla osiągania celów, które sami sobie wyznaczyli.

 

 

Kontynuowane są spotkania  grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży
w kryzysie emocjonalnym. „poMOC”
Pierwsze spotkania odbyły się w marcu. Projekt zakłada wspólne aktywności integrujące grupę, warsztaty tematyczne i inne działania, wynikające z potrzeb grupy. Głównym celem jest zapewnienie możliwości rozmowy i wsparcia emocjonalnego, przede wszystkim nastawione na:

 

Nasi Pedagodzy ze świetlicy Podwórkowej ,,Streetworking”  wspólnie
z dziećmi i młodzieżą w ramach  działań animacyjnych
, rekreacyjnych aktywnie spędzali czas na basenie, oraz na terenie ośrodka wczasowego przy Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu. Wzięli udział w międzypokoleniowych warsztatach nauki haftu krzyżykowego  organizowanych wspólnie z Klubem Miłośników Robótek Ręcznych „Niteczka” oraz Biblioteką Publiczną Gminy Kozienice – Fillia nr 1.

Razem z wychowawcami wzięli udział w wystawie “Szkice z pracowni ASzH” grup dziecięcych i młodzieżowych działających w ramach Akademii Szerokich Horyzontów Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Świętowali w KDK „Dzień Wiosny” i „Dzień Św. Patryka”, spektakl muzyczno-taneczny „Irlandia i Éimhear Hughes”.

Dzieciaki zaangażowali się również w akcje #napomocUkrainie, pomagali przygotowywać paczki oraz sortować dary przekazane przez mieszkańców Gminy Kozienice.

Poniżej audycja o naszych działaniach w Radio+  Radom na terenie Gminy Kozienice oraz fotorelacja.

Streetworkerzy z Kozienic w akcji! Kim są? Czym się zajmują?

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Facebook: https://www.facebook.com/kozienicecus/ oraz fanpage Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania w miesiącu marzec 2022 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji
i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

Inwazja Rosji na Ukrainę, rozpoczęła się  24 lutego 2022 roku przez Federację Rosyjską, stanowiąca eskalację trwającej od 2014 roku wojny.

Centrum Usług Społecznych we współpracy z Gminą Kozienice koordynowało zbiórkę rzeczową dla osób uciekających przed wojną
i znajdujących schronienie na terenie Gminy Kozienice.
Od początku wojny na Ukrainie mieszkańcy gminy Kozienice są solidarni z walczącą Ukrainą. Trwała zbiórka niezbędnych artykułów. Organizowane są także miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy. Udzielana była pomoc rzeczowa. Wsparcie otrzymało wiele rodzin przybywających na terenach Gminy Kozienice.

W akcje zaangażowało się wielu mieszkańców Gminy Kozienice. Dziękujemy wolontariuszom, pracownikom CUS, Ochotniczym Strażom Pożarnym, instytucjom
i pracownikom samorządu gminnego, sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, lokalnej prasie i telewizji, szkołom z terenu Gminy Kozienice, dzieciom i młodzieży, firmom, osobom prywatnym. Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za ogrom wsparcia, zaangażowanie w zbiórkę, oferującym zakwaterowanie, transport, pomoc w rozładunku, przygotowywaniu paczek, ich sortowaniu, wydawaniu czy dystrybucji materiałów informacyjnych. Jesteście wspaniali.

 

 

 

 

Relacja Kroniki Kozienickiej:

W gminie Kozienice rusza pomoc dla Ukrainy

Gmina Kozienice solidarna z Ukrainą – pomoc i wsparcie dla uchodźców

Gmina Kozienice wspiera mieszkańców

Fotorelacja z przebiegu akcji #napomocUkrainie

 

Udało nam się utworzyć grupę wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie emocjonalnym. „poMOC” Pierwsze spotkania odbyły się w marcu. Projekt zakłada wspólne aktywności integrujące grupę, warsztaty tematyczne i inne działania, wynikające z potrzeb grupy. Głównym celem jest zapewnienie możliwości rozmowy
i wsparcia emocjonalnego, przede wszystkim nastawione na:

 • Wychodzenie z kryzysów emocjonalnych i rodzinnych oraz uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych;
 • Poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w kierunku bardziej konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem i ograniczenie zachowań agresywnych lub unikających, zmniejszenie objawów lękowo-depresyjnych, ograniczenie podejmowanych zachowań ryzykownych, prowadzenie bardziej zdrowego stylu życia;
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości osób chorych, bliskich i członków rodziny na temat kryzysu psychicznego i zaburzeń psychicznych poprzez psychoedukację
  i wskazanie realnych konstruktywnych sposobów samopomocowych;
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat szkodliwego wpływu alkoholu i środków psychoaktywnych na funkcjonowanie człowieka;
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zachowań agresywnych i przemocy.

 

Spotkania odbywają się w każdy II i IV tydzień miesiąca w godzinach 16:00-18:00
w siedzibie Centrum Usług Społecznych.

 

 

W ramach Projektu Socjalnego” Rodzina Siłą” odbyło się pięć spotkań. Szkoła dla rodziców na podstawie książki Adele Faber, Elaine Mazlish, ” Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” . Warsztaty mają na celu wykształcić umiejętności wychowawcze drzemiące przecież w każdym rodzicu. Dziękujemy prowadzącej Pani Annie Włodarczyk za przekazaną wiedzę.

Warsztaty dla podopiecznych świetlic środowiskowych działających przy Centrum Usług Społecznych pod hasłem Światowego Dnia Wody poprowadzone przez Panią Aleksandrę Kołacz z Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Pani Ola to osoba niezwykle oddana swojej pracy i wrażliwa na piękno otaczającego nas środowiska. Dzięki jej wiedzy, zamiłowaniu do przyrody dzieci mogły mogliśmy doświadczać i obserwować, poznać znaczenie roli wody w życiu człowieka i środowisku przyrodniczym, dowiedzieć się jak oszczędnie gospodarować zasobami wodnymi oraz jakie  konsekwencje dla środowiska niesie problem zanieczyszczenia wody.

 

 

Działania w miesiącu Luty 2022 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców “

 

 

Z początkiem lutego zakończyły się organizowane przez Centrum usług Społecznych w Kozienicach warsztaty dla rodziców dzieci do 3 roku życia „Tych lat nie odda nikt”. Prowadząca warsztaty P. Katarzyna Malinowska – doświadczony pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny, certyfikowany edukator pozytywnej dyscypliny – podczas pięciu dwugodzinnych spotkań pomogła uczestnikom warsztatów zrozumieć ich własne dzieci i rozpoznawać zachowania właściwe dla ich wieku, doradzała jak wprowadzić pozytywną dyscyplinę i jak budować podwaliny do rozwoju samodzielności u dzieci.

  Miesiąc Luty to inicjatywa współnych działań pięciu placówek wsparcia dziennego – Świetlic Środowiskowych działających przy Centrum Usług Społecznych ,,Ferie z CUS”. Zorganizowane zostały min. warsztaty ceramiczne, kreatywne zdobienie worko-plecaków, warsztaty kulinarne, eko warsztaty ,,Las w słoiku”, seanse kinowe, jazda na łyżwach, wyjście na pizzę, wyjazd do Experymentarium, laserowy paintball, długopisy 3D czy wycieczka do parku trampolin.

         W ramach lokalnego wsparcia dla mieszkańców Gminy Kozienice kontynuowane są spotkania o charakterze wspierającym rodziny pod przewodnictwem Asystenta Rodziny Pani Anny Wierzyckiej, w której udział bierze 12 uczestników.

 

Nasi Pedagodzy ze świetlicy Podwórkowej ,,Streetworking”  wspólnie z dziećmi i młodzieżą w ramach  działań animacyjnych, rekreacyjnych aktywnie spędzali czas na basenie oraz lodowisku działającym przy Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu. Wzięli udział
w warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych w związku z „Dniem Bezpiecznego Internetu”, prowadzonym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice – Fillia nr 8 Mediateka oraz organizowanym przez Filie nr 1 projekcie międzypokoleniowym „Naturalnie jestem eko”-warsztatach wykonywania papieru czerpanego z dodatkami naturalnych suszonych ziół, liści i kwiatów.                    

Więcej informacji dostępnych jest na stonie Facebook: https://www.facebook.com/kozienicecus/ oraz fanpage Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

 

 

 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach informuje, że od dnia 14.03.2022r. mieszkańcu Gminy Kozienice mają  możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa dietetycznego.

Oferujemy:

 • ocenę sposobu odżywiania
 • leczenie nadwagi, otyłości
 • porady żywieniowe
 • analizę składu ciała profesjonalnym sprzętem medycznym

Wszelkie potrzebne informacje uzyskasz pod nr telefonu: 48 6144577 wew. 217, na stronie: www.cuskozienice.pl lub osobiście w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36. Możliwość skorzystania po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wsparcie możliwe dla mieszkańców Gminy Kozienice ramach projektu „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”.

 

 

 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach informuje, że od dnia 01.03.2022r. istnieje możliwość skorzystania z bezpatnej pomocy w formie mediacji rodzinnych.

Zapraszamy rodziny mające trudności w znalezieniu rozwiązania w kwestiach:

 • opieki nad dziećmi i zasad jej sprawowania
 • opieki nad innymi bliskimi osobami
 • ustalenia sposobu rozstania
 • innych sporów, konfliktów rodzinnych

Wszelkie potrzebne informacje uzyskasz pod nr telefonu: 48 6146557 wew. 204, na stronie: www.cuskozienice.pl lub osobiście w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36. Możliwość skorzystania po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wsparcie możliwe dla mieszkańców Gminy Kozienice ramach projektu „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”.

 

 

 

 

 

RUSZA GRUPA WSPARCIA DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY W WIEKU 14-18 LAT

W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

 

Co to jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. Najprościej można powiedzieć, że grupy wsparcia to grupa osób, które zmagają się z takim samym problemem i chcą sobie z nim poradzić. Poczucie zrozumienia oraz wsparcie innych jest dobrą formą terapii. Wsparcie ze strony grupy daje siłę, sprawia, że nawet ciężka depresja jest możliwa do pokonania.W grupie wsparcia można przepracować swoje emocje, powrócić na łono społeczeństwa, zaspokoić potrzebę kontaktu z innymi ludźmi i szybciej wrócić do zdrowia. Spotkania w grupach mają działanie motywujące i wzmacniające dla ich członków. Ich oddziaływanie na psychikę jest bardzo silne. Na dodatek rezultaty są znacznie szybciej osiągane niż w przypadku osób, które nie korzystają z tej formy pomocy

Dla kogo?

Jeżeli przechodzisz kryzys, czujesz, że utknąłeś(aś) w miejscu – ta grupa jest dla Ciebie. Będziesz mógł(a) porozmawiać z dziećmi w podobnej sytuacji, podzielić się własnymi doświadczeniami, otrzymywać i dawać zrozumienie i wsparcie emocjonalnie, a przede wszystkim przekonasz się, że nie jesteś sam(a).

 

Uwaga rodzicu, nauczycielu !!!

Jeśli u dziecka zauważysz drażliwość, częste wybuchy złości, wycofanie z kontaktów społecznych, brak zainteresowania czynnościami, które wcześniej sprawiały mu przyjemność, wypowiedzi na temat śmierci, bezsensu życia, braku nadziei i planów na przyszłość, utratę apetytu lub przeciwnie bardzo nasilony apetyt, wyraźny spadek lub przyrost masy ciała, skargi na brak snu lub nadmierną senność, trudności w realizacji wymagań szkolnych, zwróć na to uwagę rodziców, powiedz im, że dziecka może dotyczyć problem depresji i zachęć ich do skonsultowania się z lekarzem. Pomyśl o dobru dziecka, podejmij próbę rozwiązania problemów, stereotypowe myślenie nie pomaga! To nie jest twoja porażka rodzicielska, burząca obraz rodziców idealnych!

Szczegóły:

Projekt kierowany jest do dzieci w wieku 14-18 lat z terenu Gminy Kozienice.

Celem utworzenia grupy wsparcia jest:

 • Wychodzenie z kryzysów emocjonalnych i rodzinnych oraz uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych;
 • Poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w kierunku bardziej konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem i ograniczenie zachowań agresywnych lub unikających, zmniejszenie objawów lękowo-depresyjnych, ograniczenie podejmowanych zachowań ryzykownych, prowadzenie bardziej zdrowego stylu życia;
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości osób chorych, bliskich i członków rodziny na temat kryzysu psychicznego i zaburzeń psychicznych poprzez psychoedukację i wskazanie realnych konstruktywnych sposobów samopomocowych;
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat szkodliwego wpływu alkoholu i środków psychoaktywnych na funkcjonowanie człowieka;
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zachowań agresywnych i przemocy.

Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że po utworzeniu grupy jej skład może zostać zmieniony do końca spotkań. Odbędzie się 20 sesji grupowych. Będziemy spotykać się dwa razy w miesiącu po 2 godziny. Uczestnictwo w grupie jest dobrowolne i bezpłatne.

Czas trwania: Spotkania odbędą się w środy II i IV tydzień każdego miesiąca w godz. 16:00-18:00. Pierwsze spotkania odbędą się indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Grupa rusza 9 marca 2022r.

Miejsce: Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul.Radomska 36, 26-900 Kozienice

 

Prowadząca:

Paulina Mysielski  mgr Psychologi, dyplomowany specjalista terapii uzależnień. Pracuje w nurcie poznawczo -behawioralnym, interesuje się psychodietetyką. W Centrum Usług Społecznych prowadzi konsultacje psychologiczne i terapie uzależnień, współpracuje z Poradnią Psychologiczną dla dzieci i młodzieży w SPZZOZ w Kozienicach  oraz w Hospicjum Imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej.

 

Warunkiem przyjęcia do grupy jest odbycie rozmowy wstępnej z prowadzącym grupę, jak również wyrażenie zgody na udział przez opiekuna prawnego dziecka. Prosimy o kontakt na adres e-mail: anna.wojtasik@cuskozienice.pl lub pod numerem tel. 515 253 750 z Pauliną Mysielski. Zarejestrować się można klikając w link:

https://forms.gle/hkj1sxBt3zhBgeAs5

 

 

 

Działania w miesiącu Styczeń 2022 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

Miesiąc Styczeń  to inicjatywa wspólnych działań wolontariuszy w Kozienickim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Ogród Pracy Pozaszkolnej ,,Ogród Jordanowski” w Kozienicach – włączenie się do ogólnopolskiej akcji wolontariuszek ze świetlicy podwórkowej działającej przy Centrum Usług Społecznych, której celem była zbiórka środków dla wsparcia okulistyki dziecięcej pod hasłem 30.Finał WOŚP „Przejrzyj na oczy”.

,,Tych lat nie odda nikt ,, to warsztaty dla rodziców dzieci do lat 3 przygotowane z myślą o ich potrzebach. Warsztaty oferują rodzicom wszystko, czego potrzebują do komunikacji z maluszkiem, rozwiązywania pierwszych problemów i wychowania dziecka na szczęśliwego, niezależnego dorosłego.
Warsztaty prowadzi doświadczony pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny, certyfikowany edukator pozytywnej dyscypliny Pani Katarzyna Malinowska. Pani Katarzyna wprowadziła nas w tajniki pozytywnej dyscypliny,

w których podpowiada jak wychować dzieci na samodzielnych, szczęśliwych, otwartych na świat ludzi , jak budować więź i reagować na potrzeby dziecka.

Szczegóły pod linkiem do materiałów Radia Plus Radom :

“Tych lat nie odda nikt”

Nasi Pedagodzy ze świetlicy Podwórkowej ,,Streetworking”  wspólnie z dzieciakami w ramach  działań animacyjnych, rekreacyjnych aktywnie spędzali czas na basenie oraz lodowisku działającym przy Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu, jak również wzięli udział we wspomnianej wcześniej inicjatywie dla WOŚP.

„Dzień Babci I Dziadka”, to wspólna inicjatywa wychowawców i dzieci z świetlicy środowiskowej ,,Poranek” ze Świerży Górnych oraz z Świetlicy Środowiskowej mieszczącej się przy PSP nr 1 w Kozienicach. Celem tej inicjatywy było uwrażliwienie dzieci, młodzieży na potrzeby osób starszych, podarowanie odrobiny radości i uśmiechu na twarzach ludzi osamotnionych. Wspólnie przygotowano przepiękne kartki z życzeniami oraz nagrano filmik dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora+ w Kozienicach.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Facebook: Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania Organizatora Społeczności Lokalnej w miesiącu Grudzień 2021 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

         Miesiąc Grudzień to inicjatywa wspólnych działań wolontariuszy – pracowników Centrum Usług Społecznych w Kozienicach
( w tym Świetlic Środowiskowych, DDSenior+Kozienice,) z wolontariuszami Kozienickiego Hospicjum, oraz wolontariuszami z Szkoły
PSP nr 1 w Kozienicach. ,,Przedświąteczny kiermasz – Słodka niedziela” to akcja, której celem była zbiórka środków na wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego Kozienickiego Hospicjum Domowego. Cieszymy się ,że mogliśmy dołożyć cegiełkę. Wielkie brawa dla naszych najmłodszych wolontariuszek z Świetlica Podwórkowa Ani i Natalii ? za pomoc i zaangażowanie.

Szczegóły pod linkiem do materiałów Kroniki Kozienickiej:

https://www.youtube.com/watch?v=hBFxMAvPpcU

  Nasi Pedagodzy  wspólnie z dzieciakami w ramach działań rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych mieli okazje świetnie bawić się podczas seansu filmowego w Kozienickim Domu Kultury, rozwiązując zagadki i łamiąc szyfry w  świątecznym escape roomie zorganizowanym przez PBGK im. Franciszka Siarczyńskiego, Filię „MEDIATEKA”, wspólnie przygotować świąteczne dekoracje jak również aktywnie spędzić czas na lodowisku działającym przy Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu.

 

          „Świąteczna Poczta – Kartka dla Seniora”, to kolejna wspólna inicjatywa, do której przyłączyło się 18 instytucji – placówek edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych , klubów, osób prywatnych z terenu Gminy Kozienice. Celem wspólnej inicjatywy było uwrażliwienie dzieci, młodzieży a także dorosłych na potrzeby osób starszych, podarowanie odrobiny radości i uśmiechu na twarzach ludzi osamotnionych. W akcję zaangażowało się 331 osób z terenu Gminy Kozienice. Serdecznie dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie, otwartość na współprace i wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Facebook: Centrum Usług Społecznych w Kozienicach oraz w materiałach Kroniki Kozienickiej :

https://www.youtube.com/watch?v=Smv53wajdoE

 

 

 

 

 

OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROGRAMU

,,REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHOWYMI, WZROKOWYMI ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ – UDZIAŁ W ZAJĘCIACH E-PRACOWNI ”.

PROGRAM REALIZOWANY BĘDZIE W RAMACH PROJEKTU ,,CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KOZIENICE MIEJSCEM INTEGRACJI I KOORDYNACJI USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym ,,Reintegracji Zawodowa Osób z Niepełnosprawnościami” jest: poprawa, wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności osoby z niepełnosprawnością do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających osiągnięciu celu, jakim jest pełnienie odpowiednich ról społecznych przez osoby z niepełnosprawnością.

W ramach programu utworzona została e-pracownia wyposażona w 5 stanowisk komputerowych nowej generacji przystosowanych do osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami: ruchowymi, wzrokowymi oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ponadto pracownia wyposażona jest w nowoczesne urządzenie 4-kanałowe Biofeedback, jest to skuteczna i bezpieczna metoda terapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie mózgu .

Uczestnictwo w programie ma na celu:

a) wzmocnienie umiejętności/zwiększenie możliwości uzyskania odpowiedniego zatrudnienia oraz promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy, b) wzmocnienie umiejętności zaspokojenia podstawowych potrzeb osób z niepełnosprawnością w środowisku zamieszkania, c) rozwój uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w grupach wsparcia i samopomocy, d) umożliwianie osobom z niepełnosprawnością uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, e) zapewnianie osobom z niepełnosprawnością dostępu do edukacji oraz umożliwianie rozwijania ich zdolności intelektualnych , f) zwiększenie wiedzy o prawach i uprawnieniach osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, g) pobudzanie osób z niepełnosprawnością do samodzielności socjalnej

Misją „Reintegracji Zawodowa Osób z Niepełnosprawnościami” jest dążenie do stanu, w którym osoba z niepełnosprawnością jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Dotyczy to funkcjonowania w warunkach domowych, społecznych i w dziedzinach składających się na całokształt ludzkiego działania.

Usługa świadczona będzie w ramach projektu nieodpłatnie na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie.

Liczba miejsc ograniczona.

Niezbędne dokumenty:

Wniosek

KLAUZULA-DOTYCZĄCA-PRZETWARZANIA-DANYCH-OSOBOWYCH

Wniosek należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ul. Radomska 36 osobiście, drogą e-mailową lub za pośrednictwem poczty.

Wszelkich informacji udzielamy w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 ,zaś w piątek od 7.30 do 14.30 pod numerem telefonu 48 614 65 57 ( pracownik do kontaktu Teresa Jabłońska).

 

W przypadku formy ustnej wniosku pracownik centrum zatrudniony w ramach biura obsługi klienta sporządza informacje o przyjęciu wniosku i przekazuje ją do zespołu ds. organizacji usług społecznych, zgodnie obowiązującą w jednostce instrukcją kancelaryjną i obiegu dokumentów.

Informacja o przyjęciu wniosku zawierać będzie przede wszystkim:

– dane kontaktowe wnioskodawcy,

– status wnioskodawcy,

– przedmiot wniosku,

– klauzulę informacyjną zgodną z RODO podpisana przez wnioskodawcę.

 

 

 

 

OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO

,,KLUBU SENIORA”.

PROGRAM REALIZOWANY BĘDZIE W RAMACH PROJEKTU,,CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KOZIENICE MIEJSCEM INTEGRACJI I KOORDYNACJI USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem ,,Klubu Seniora” jest: aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników, tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu, organizowanie różnorodnych zajęć aktywizacyjnych i pobudzających do aktywności fizycznej dostosowanych do możliwości uczestników, zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych.
Ponadto celem jest również wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, propagowanie kultury i sztuki oraz upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia.

Zamierzonym efektem działalnosci ,,Klubu Seniora” jest budowanie i utrzymanie relacji społecznych oraz pobudzanie aktywności seniorów i dążenie do ich aktywności na rzecz społeczności lokalnej.

Usługa świadczona będzie w ramach projektu nieodpłatnie na terenie Świerży Górnych.

Liczba miejsc ograniczona.

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek /załącznik/

Wniosek należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ul. Radomska 36 osobiście, drogą e-mailową lub za pośrednictwem poczty.

Wszelkich informacji udzielamy w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 ,zaś w piątek od 7.30 do 14.30 pod numerem telefonu 48 614 65 57 ( pracownik do kontaktu Beata Przerwa).

Załączniki:

Wniosek- załącznik

Wniosek – załącznik

 

Działania Organizatora Społeczności Lokalnej w miesiącu Listopad 2021 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

W ramach działań na rzecz społeczności lokalnej wspólnie z mieszkańcami, partnerami: Ochotnicza Straż Pożarna w Świerżach Górnych. Świetlica Środowiskowa ”Poranek” w Świerżach Górnych, Publiczna Biblioteka im. Franciszka Siarczyńskiego Filia nr 7 w Świerżach Górnych, Filia nr. 5 w Nowej Wsi, Zespołem Mazowieckich Parków Krajobrazowych, Kołem Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi „Babeczki
z Pieprzem i Solą” zaangażowani byliśmy w organizacje warsztatów rodzinnych w miejscowości Świerże Górne  pod chasłem „Jesienne Warsztaty Rodzinne”, o szczegółach akcji poczytać możecie Państwo na stronie    Centrum Usług Społecznych w Kozienicach oraz na portalu Youtube Kroniki Kozienickiej https://www.youtube.com/watch?v=s80zBQkUF1g Warsztaty te były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Działania te pozwoliły ciekawie i twórczo spędzić czas, rozwijały zainteresowania, były impulsem do wspólnych rozmów
i zacieśniania więzi rodzinnych. Na potrzeby warsztatów wykorzystano zasoby partnerów oraz zorganizowano zbiórke wśród  mieszkańców. W warsztatach udział wzieło 40 uczestników.

W ramach działań wolontaryjnych pracownicy Centrum Usług Społecznych wzieli udział w „Kreatywnych warsztatach kartek światecznych” na których przygotowali rękodzieło artystyczne, które zostanie przekazane na jako cegiełka na „Przedświąteczny kiermasz” z Kozienickim Hospicjum im.  Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczńskiej.

W ramach lokalnego wsparcia dla mieszkańców Gminy Kozienice kontynuowane są spotkania o charakterze wspierającym rodziny pod przewodnictwem Asystenta Rodziny Pani Anny Wierzyckiej, w której udział bierze 12 uczestników.

Nasi Streetworkerzy w ramach działań świetlicy podwórkowej podejmuja  aktywności integrujące grupę, warsztaty tematyczne i inne działania, wynikające z potrzeb grupy oraz działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży w dostępie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach w ramach projektuCentrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i  koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” od listopada 2021 roku wdrożyło dwie nowe usługi dla osób zamieszkujących na terenie gminy Kozienice. Usługi te świadczone są nieodpłatnie.

 

 

 

 

 

 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach w ramach projektuCentrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i  koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” od listopada 2021 roku wdrożyło dwie nowe usługi dla osób zamieszkujących na terenie gminy Kozienice. Usługi te świadczone są nieodpłatnie.

 

 

 

W ramach projektu „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” Centrum Usług Społecznych w Kozienicach zaprasza rodziców dzieci do 3 roku życia, zamieszkujących na terenie gminy Kozienice do udziału w cyklu warsztatów online “TYCH LAT NIE ODDA NIKT”.

 

 

Warsztaty oferują rodzicom wszystko, czego potrzebują do komunikacji  z maluszkiem, rozwiązywania pierwszych problemów
i wychowania dziecka na szczęśliwego, niezależnego dorosłego.

Program warsztatów:

 1. Pozytywne podejście, czyli wprowadzenie do pozytywnej dyscypliny
 2. Tworzenie więzi, czyli o tym jak ważne jest bezpieczne przywiązanie
 3. Zrozumieć zachowanie dziecka, czyli o potrzebach i zachowaniach adekwatnych do wieku dziecka
 4. Pierwsze kroki do samodzielności, czyli o tym jak budować podwaliny do rozwoju samodzielności u dzieci

 

Warsztat składa się z 5 dwugodzinnych spotkań online (ZOOM).

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału skontaktuje się trener. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy spotkań: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02.2022r. Godziny spotkań: 10.00-12.00

Prowadząca: Katarzyna Malinowska – doświadczony pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny, certyfikowany edukator pozytywnej dyscypliny.

Prowadzi liczne warsztaty, prelekcje i indywidualne konsultacje wychowawcze , w których podpowiada jak wychować dzieci na samodzielnych, szczęśliwych, otwartych na świat ludzi i samemu nie zwariować ? Jako pedagog i mama trójki dzieci sprzedaje przetestowane patenty jak dzień po dniu budować i wzmacniać relacje z dzieckiem.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny i przeznaczony dla mieszkańców Gminy Kozienice.

Zapisy na warsztaty „Tych lat nie odda nikt” poprzez formularz:

https://docs.google.com/forms/d/1Z5CE4zOL9n2nGFhZTmdbDldx2OHftwKQBA0e9_aSbn4/edit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania Organizatora Społeczności Lokalnej w miesiącu Październik 2021 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

           W ramach pakietu ,, Akademia Rodziny” kontynuowana jest usługa wspierająca ,,Placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej” skierowana do dzieci i młodzieży z osiedli miasta Kozienice. Program ,,KULTURAlne Podwórka” zakłada wspólne aktywności integrujące grupę, warsztaty tematyczne i inne działania, wynikające z potrzeb grupy oraz działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży w dostępie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach lokalnego wsparcia dla mieszkańców Gminy Kozienice prowadzony jest projekt ,,Socjalny czwartek” kierowany do mieszkańców w wieku senioralnym, którzy ze względów bariery komunikacyjne mają utrudniony dostęp do placówek pomocowych. Za nami kolejne spotkania grupy wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi – powyższe działania mają charakter usprawniający funkcjonowanie rodziny w zakresie nabycia i utrzymania kompetencji społecznych oraz opiekuńczo- wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesienne warsztaty rodzinne w Świerżach Górnych

 

 

 

 

W ramach projektu „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” CUS w Kozienicach realizuje zadanie: „Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin” .

Jeśli Ty lub Twoja rodzina potrzebujecie wsparcia, jesteście w sytuacji kryzysu lub borykacie się z problemami takimi jak: uzależnienie czy przemoc w rodzinie, zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Centrum Usług Społecznych po bezpłatną pomoc.

Oferujemy pomoc psychologiczną, porady prawne, interwencję kryzysową, wsparcie socjalne, konsultacje ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.

Usługi Punktu Konsultacyjnego są bezpłatne i przeznaczone dla mieszkańców Gminy Kozienice.

Zapisy telefoniczne pod nr tel. 48 6144577 wew. 217

 

 

Załączniki:

harmonogram PKT KONSULTACYJNY

 

 

 

 

 

Działania Organizatora Społeczności Lokalnej w miesiącu wrześniu, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

Organizator Społeczności Lokalnej, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,  w sposób ciągły i systematyczny prowadzi rozeznanie potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej, jednocześnie podejmując działania aktywizujące tą wspólnotę, przy wykorzystaniu działań wspierających. 

Organizator Społeczności Lokalnej wraz z Koordynatorami Usług Społecznych w miesiącu wrześniu 2021 r., zaangażowany był m.in.
w organizacje spotkań partnerskich, rzeczniczych. Wraz z placówkami wsparcia dziennego i Zespołem Interdyscyplinarnym  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Centrum Usług Społecznych w Kozienicach współorganizował z KPP w Kozienicach projekt profilaktyczny dla dzieci
i młodzieży ,,Bezpieczna droga do Szkoły”. W ramach pakietu ,, Akademia Rodziny” wprowadzono usługę wspierająca ,,Placówkę wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej” skierowaną do dzieci i młodzieży z osiedli miasta Kozienice. W ramach lokalnego wsparcia dla mieszkańców Gminy Kozienice odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOZIENICACH – Październik 2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań organizatora społeczności lokalnej, który prowadzić będzie m.in. działania stacjonarne dla mieszkańców gminy Kozienice. Zaproponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby poszczególnych grup, stanowiąc jednocześnie element zawarty w Planie Organizowania Społeczności Lokalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, proszone są o wcześniejsze zapisy telefoniczne, pod numerem telefonu (48) 614-65-57 (poniedziałek – piątek, godzina 8:00 – 15:00).

Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

 

PAŹDZIERNIK HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE

 

 

Ogłoszenie 8

 

 

 

 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ogłasza rozpoczęcie programu do pakietu usług zdrowotnych pn. Zdalna opieka medyczna – opaski telemedyczne” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Głównym celem  projektu jest  zwiększenie dostępności do usług z zakresu promocji  i ochrony zdrowia dostosowanych do potrzeb rodziny poprzez realizacje profilaktycznych programów zdrowotnych oraz poprawy jakości życia osób w wieku senioralnym oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych.

             DLA KOGO

Grupa docelowa to w szczególności osoby:

 • mieszka na terenie gminy Kozienice,
 • stwierdzony przynajmniej jeden z wymienionych problemów/ potrzeb:
  1. status osoby niesamodzielnej przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych,
  2. status osoby długotrwale chorej,
  3. status osoby niepełnosprawnej – premiujące:

                   – samotność,

                  – wiek powyżej 70 roku życia.

Udział w projekcje jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „ Zdalna opieka medyczna -opaski telemedyczne”  oraz niezbędne dokumenty  ( wniosek)  do pobrania znajdują się w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach przy ul. Radomska 36 w godzinach – poniedziałek 7.30-16.30,

wtorek-czwartek- 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30

Bliższe informacje pod numerem (048) 614-67-62 .  Osoba do kontaktu Irena Pałuba.

 

Załączniki do pobrania:

WNIOSEK

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie 7

 

 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach realizuje projekt  Specjalistyczna opieka długoterminowa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Głównym celem projektu jest rozwój usług medyczno – opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności ( tylko usługi zdrowotne) w formie długoterminowej medycznej opieki domowej nad osoba niesamodzielną  w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

DLA KOGO

Grupa docelowa to w szczególności osoby:

 • zamieszkałe w gminie Kozienice,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności w wieku pow. 65r.ż.
 • długotrwale chore, których choroba jest potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

Głównym realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Hospicjum im. Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach.

Udział w projekcje jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „ Specjalistyczna opieka długoterminowa”  oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w siedzibie Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 3

w godzinach – poniedziałek 7.30-16.30,

wtorek-czwartek- 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30

Bliższe informacje pod numerem (048) 614-67-62 .  Osoba do kontaktu Irena Pałuba.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

 

 

Ogłoszenie 6

 

OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROGRAMU

,,OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ ŚWIADCZONEJ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA”.

PROGRAM REALIZOWANY BĘDZIE W RAMACH PROJEKTU,,CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KOZIENICE MIEJSCEM INTEGRACJI I KOORDYNACJI USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Celem szczegółowym usługi jest :

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

 • w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek i regeneracje, wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki , podniesienie poziomu i dotyczących kompetencji wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji w warunkach domowych.

Usługa świadczona będzie w ramach projektu nieodpłatnie.

Adresatami usługi mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kozienice.

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek /załącznik/

 • orzeczenie o niepełnosprawności .

Wniosek należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ul. M.Skłodowskiej-Curie 3.

Wszelkich informacji udzielamy w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30,zaś w piątek od 7.30 do 14.30 pod numerem telefonu 48 614 65 57 ( pracownik do kontaktu Beata Przerwa).

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek

 

Ogłoszenie 5

 

 

OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROGRAMU

,,OPIEKI KRÓTKOTERMINOWEJ”.

PROGRAM REALIZOWANY BĘDZIE W RAMACH PROJEKTU,,CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KOZIENICE MIEJSCEM INTEGRACJI I KOORDYNACJI USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym usługi ,,Opieki krótkoterminowej” we własnym domu jest opieka wzmacniająca powrót do niezależności po wyjściu ze szpitala , czy powrót do zdrowia po wypadku lub chorobie.

,,Opieka krótkoterminowa” ma na celu poprawę komfortu i jakości życia osoby starszej, a także zwiększanie samodzielności lub powrót do sprawności po przebytych urazach czy hospitalizacji .

Usługa ta ma charakter przejściowy i będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby.

Celem szczegółowym jest zwiększenie możliwości wspomagania osoby i wzmocnienie jej stabilności życiowej oraz poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie jej potrzeb.

Grupę docelową usługi stanowią osoby wymagające krótkotrwałej opieki.

Adresatami usługi mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kozienice.

Usługa świadczona będzie w ramach projektu nieodpłatnie.

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek

Wniosek należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ul. M.Skłodowskiej-Curie 3.

Wszelkich informacji udzielamy w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach od poniedziałku do czawrtku w godzinach od 7.30 do 15.30 ,zaś w piątek od 7.30 do 14.30 pod numerem telefonu 48 614 65 57 ( pracownik do kontaktu Beata Przerwa).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOZIENICACH – Wrzesień 2021r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań organizatora społeczności lokalnej, który prowadzić będzie m.in. działania stacjonarne dla mieszkańców gminy Kozienice. Zaproponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby poszczególnych grup, stanowiąc jednocześnie element zawarty w Planie Organizowania Społeczności Lokalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, proszone są o wcześniejsze zapisy telefoniczne, pod numerem telefonu (48) 614-65-57 (poniedziałek – piątek, godzina 8:00 – 15:00).

Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

WRZESIEŃ HARMOGNOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE

 

 

 

 

 

 

 

Ogłaszamy  rozpoczęcie rekrutacji na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej przy Publicznej szkole Podstawowej w Janikowie, która została utworzona w ramach projektu „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Kto może uczęszczać na zajęcia w świetlicy?


– dzieci i młodzież od 7 do 15 lat

– liczba dostępnych miejsc – 15

 Co oferuje świetlica?

 • Pomoc w odrabianiu lekcji.
 • Organizację dzieciom czasu wolnego.
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności interpersonalnych.
 • Rozwijanie kultury osobistej.
 • Zapewnienie posiłku.
 • Prowadzenie profilaktyki przeciw przemocy i uzależnieniom,

Gdzie załatwić formalności?


Wszelkie formalności załatwisz w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 lub w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie (sekretariat szkoły).

Jakie dokumenty należy złożyć aby twoje dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach?


– Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy środowiskowej dostępna jest w Centrum Usług Społecznych oraz w sekretariacie PSP w Janikowie.

–  po weryfikacji kart zgłoszeń przez CUS w Kozienicach zostanie ustalona lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy środowiskowej, zgodnie z kryteriami wynikającymi z regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

W jakich godzinach jest czynna świetlica?


Świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00 

Pobyt dziecka w świetlicy środowiskowej jest nieodpłatny.

Wszelkich informacji udzielamy w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 48 614-65-57  w godzinach od 7.30 do 15.30;  (Anna Kwaśnik)

Opiekun Świetlicy – Justyna Konopka

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO SWIETLICY ROK 2021-2022

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOZIENICACH – Sierpień 2021r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań organizatora społeczności lokalnej, który prowadzić będzie m.in. działania stacjonarne dla mieszkańców gminy Kozienice. Zaproponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby poszczególnych grup, stanowiąc jednocześnie element zawarty w Planie Organizowania Społeczności Lokalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, proszone są o wcześniejsze zapisy telefoniczne, pod numerem telefonu (48) 614-65-57 (poniedziałek – piątek, godzina 8:00 – 15:00).

Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

 

SIERPIEŃ HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE

 

 

 

 

 

 

 

Działania Organizatora Społeczności Lokalnej w miesiącu lipcu i sierpniu w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców “

 

W miesiącu Lipcu Organizator Społeczności Lokalnej, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych  – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w sposób ciągły i systematyczny prowadzi rozeznanie potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej, jednocześnie podejmując działania aktywizujące tą wspólnotę, przy wykorzystaniu działań wspierających. 

Organizator Społeczności Lokalnej w miesiącu lipcu i sierpniu 2021 r., zaangażowany był m.in. w: organizację spotkań badających zasoby i potrzeby społeczności lokalnej, spotkań partnerskich, organizację projektu ,,Wakacyjne Inicjatywy”, prowadzenie zajęć tematycznych i animacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenów gminy Kozienice oraz promocję “Programu Usług Społecznych w gminie Kozienice”.

 

 

 

 

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOZIENICACH – LIPIEC 2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań organizatora społeczności lokalnej, który prowadzić będzie m.in. działania stacjonarne dla mieszkańców gminy Kozienice. Zaproponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby poszczególnych grup, stanowiąc jednocześnie element zawarty w Planie Organizowania Społeczności Lokalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, proszone są o wcześniejsze zapisy telefoniczne, pod numerem telefonu (48) 614-65-57 (poniedziałek – piątek, godzina 8:00 – 15:00).

Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

LIPIEC HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE

 

Ogłoszenie 4

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 formularz konsultacji_PUS

 

Załącznik_nr_1 do uchwały _projekt Program Usług Społecznych _

 

 

 

Ogłoszenie 3

 

 

Ogłoszenie 2

 

 

 

Zał. Nr 1 DIAGNOZA_CUS

 

Zał. nr 2 formularz konsultacji

 

 

Ogłoszenie 1

 

 

Zał Nr 2 Formularz konsultacji

Zał. Nr 1 Propozycja działań wspierających

 

 

 

Szkolenie pracowników CUS

 

 

 

 

 

 

W dniu 29.04.2021r. odbyło się drugie z cyklu szkoleń dla pracowników Centrum Usług Społecznych,  zaplanowanych w ramach tematu: ” Centrum Usług Społecznych – mieszkańcy, partnerstwo – integracja” , którego motywem przewodnim było: Partnerstwo,współpraca , komunikacja. 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców realizowanego przez Gminę Kozienice w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER 2014-2020.

 

O NAS

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego Kroniki Kozienickiej.

 

 

 

 

BADANIA FOKUSOWE

 

 

 

 

W dniu 01-02.03.2021r. odbyły się  „Badania fokusowe” w 3 obszarach tematycznych:

Fokus 1

Potencjał usług społecznych w zakresie aktywizacji zawodowej oraz możliwości ich integracji przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

1. Aktywizacja zawodowa- usługi społeczne

2. Integracja usług w zakresie aktywizacji zawodowej dla mieszkańców przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

3. Nowe usługi społeczne

Fokus 2

Potencjał usług społecznych w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej oraz możliwości ich integracji przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

1. Promocja i profilaktyka zdrowotna – usługi społeczne

2. Integracja usług w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

3. Nowe usługi społeczne

 

 

 

ANKIETYZACJA

 

 

 

 

 

Gmina Kozienice w dniach od 1 marca przeprowadza badania opinii mieszkańców, których celem jest poznanie Waszych potrzeb w zakresie usług społecznych. Usługi te obejmują ofertę m.in. w zakresie edukacji, czasu wolnego, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, aktywizacji zawodowej. Obejmować będą  dodatkowe zajęcia, warsztaty, spotkania i tym podobne działania organizowane na naszym terenie.

Ankietowane są trzy grupy:

ANKIETA UCZNIOWIE – dedykowana osobom w wieku od 14 do 19 roku życia, LINK:
https://forms.gle/VSLyk4mbEDjj33N66

ANKIETA DOROŚLI – dedykowana osobom w wieku od 20 do 64 roku życia, LINK:
https://forms.gle/kWJD4W3kVAUr21qXA

ANKIETA SENIORZY – dedykowana osobom w wieku 65 lat i więcej, LINK:
https://forms.gle/GbE8YfAvSaLicgRv7

Załączniki:

1. ogłoszenie _ ankietyzacja

2. ogłoszenie _ ankietyzacja _ nauczyciele

3.ogłoszenie _ ankietyzacja_młodzież

 

 

 

HARMONOGRAM


 

 

 

 

W załączeniu do pobrania szczegółowy harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu: 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” 

Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0074/20

Załączniki:

 1. Harmonogram

 

 

SZKOLENIE


 

 

 

 

W ramach projektu w dniu 26.02.2021r. odbyło się szkolenie dla pracowników Centrum usług Społecznych w Kozienicach

Temat szkolenia:

“Centrum Usług Społecznych – mieszkańcy, partnerstwo, integracja”

 

 

PROJEKT


 

 

 

 

Gmina Kozienice

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

Celem projektu jest wzrost dostępności mieszkańców Gm. Kozienice do dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup i całej społeczności Usług Społecznych oraz integracja i koordynacja usług udostępnianych na obszarze gminy poprzez utworzenie w Kozinicach Centrum Usług Społecznych

 

Planowane efekty projektu:

Liczba centrów usług społecznych funkcjonujących po zakończeniu projektu – 1 szt.

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 4 szt.

 

Wartość projektu: : 3 110 906,30 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 110 906,30 PLN[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]