Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Ogłoszenie 3

 

 

Ogłoszenie 2

 

 

 

Zał. Nr 1 DIAGNOZA_CUS

 

Zał. nr 2 formularz konsultacji

 

 

Ogłoszenie 1

 

 

Zał Nr 2 Formularz konsultacji

Zał. Nr 1 Propozycja działań wspierających

 

 

 

Szkolenie pracowników CUS

 

 

 

 

 

 

W dniu 29.04.2021r. odbyło się drugie z cyklu szkoleń dla pracowników Centrum Usług Społecznych,  zaplanowanych w ramach tematu: ” Centrum Usług Społecznych – mieszkańcy, partnerstwo – integracja” , którego motywem przewodnim było: Partnerstwo,współpraca , komunikacja. 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców realizowanego przez Gminę Kozienice w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER 2014-2020.

 

O NAS

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego Kroniki Kozienickiej.

 

 

 

 

BADANIA FOKUSOWE

 

 

 

 

W dniu 01-02.03.2021r. odbyły się  „Badania fokusowe” w 3 obszarach tematycznych:

Fokus 1

Potencjał usług społecznych w zakresie aktywizacji zawodowej oraz możliwości ich integracji przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

1. Aktywizacja zawodowa- usługi społeczne

2. Integracja usług w zakresie aktywizacji zawodowej dla mieszkańców przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

3. Nowe usługi społeczne

Fokus 2

Potencjał usług społecznych w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej oraz możliwości ich integracji przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

1. Promocja i profilaktyka zdrowotna – usługi społeczne

2. Integracja usług w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

3. Nowe usługi społeczne

 

 

 

ANKIETYZACJA

 

 

 

 

 

Gmina Kozienice w dniach od 1 marca przeprowadza badania opinii mieszkańców, których celem jest poznanie Waszych potrzeb w zakresie usług społecznych. Usługi te obejmują ofertę m.in. w zakresie edukacji, czasu wolnego, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, aktywizacji zawodowej. Obejmować będą  dodatkowe zajęcia, warsztaty, spotkania i tym podobne działania organizowane na naszym terenie.

Ankietowane są trzy grupy:

ANKIETA UCZNIOWIE – dedykowana osobom w wieku od 14 do 19 roku życia, LINK:
https://forms.gle/VSLyk4mbEDjj33N66

ANKIETA DOROŚLI – dedykowana osobom w wieku od 20 do 64 roku życia, LINK:
https://forms.gle/kWJD4W3kVAUr21qXA

ANKIETA SENIORZY – dedykowana osobom w wieku 65 lat i więcej, LINK:
https://forms.gle/GbE8YfAvSaLicgRv7

Załączniki:

1. ogłoszenie _ ankietyzacja

2. ogłoszenie _ ankietyzacja _ nauczyciele

3.ogłoszenie _ ankietyzacja_młodzież

 

 

 

HARMONOGRAM


 

 

 

 

W załączeniu do pobrania szczegółowy harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu: 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” 

Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0074/20

Załączniki:

  1. Harmonogram

 

 

SZKOLENIE


 

 

 

 

W ramach projektu w dniu 26.02.2021r. odbyło się szkolenie dla pracowników Centrum usług Społecznych w Kozienicach

Temat szkolenia:

“Centrum Usług Społecznych – mieszkańcy, partnerstwo, integracja”

 

 

PROJEKT


 

 

 

 

Gmina Kozienice

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

Celem projektu jest wzrost dostępności mieszkańców Gm. Kozienice do dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup i całej społeczności Usług Społecznych oraz integracja i koordynacja usług udostępnianych na obszarze gminy poprzez utworzenie w Kozinicach Centrum Usług Społecznych

 

Planowane efekty projektu:

Liczba centrów usług społecznych funkcjonujących po zakończeniu projektu – 1 szt.

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 4 szt.

 

Wartość projektu: : 3 110 906,30 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 110 906,30 PLN