Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

 

 

 

W ramach projektu „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” Centrum Usług Społecznych w Kozienicach zaprasza rodziców dzieci do 3 roku życia, zamieszkujących na terenie gminy Kozienice do udziału w cyklu warsztatów online “TYCH LAT NIE ODDA NIKT”.

 

 

Warsztaty oferują rodzicom wszystko, czego potrzebują do komunikacji  z maluszkiem, rozwiązywania pierwszych problemów
i wychowania dziecka na szczęśliwego, niezależnego dorosłego.

Program warsztatów:

 1. Pozytywne podejście, czyli wprowadzenie do pozytywnej dyscypliny
 2. Tworzenie więzi, czyli o tym jak ważne jest bezpieczne przywiązanie
 3. Zrozumieć zachowanie dziecka, czyli o potrzebach i zachowaniach adekwatnych do wieku dziecka
 4. Pierwsze kroki do samodzielności, czyli o tym jak budować podwaliny do rozwoju samodzielności u dzieci

 

Warsztat składa się z 5 dwugodzinnych spotkań online (ZOOM).

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału skontaktuje się trener. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy spotkań: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02.2022r. Godziny spotkań: 10.00-12.00

Prowadząca: Katarzyna Malinowska – doświadczony pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny, certyfikowany edukator pozytywnej dyscypliny.

Prowadzi liczne warsztaty, prelekcje i indywidualne konsultacje wychowawcze , w których podpowiada jak wychować dzieci na samodzielnych, szczęśliwych, otwartych na świat ludzi i samemu nie zwariować 😊 Jako pedagog i mama trójki dzieci sprzedaje przetestowane patenty jak dzień po dniu budować i wzmacniać relacje z dzieckiem.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny i przeznaczony dla mieszkańców Gminy Kozienice.

Zapisy na warsztaty „Tych lat nie odda nikt” poprzez formularz:

https://docs.google.com/forms/d/1Z5CE4zOL9n2nGFhZTmdbDldx2OHftwKQBA0e9_aSbn4/edit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania Organizatora Społeczności Lokalnej w miesiącu Październik 2021 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

           W ramach pakietu ,, Akademia Rodziny” kontynuowana jest usługa wspierająca ,,Placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej” skierowana do dzieci i młodzieży z osiedli miasta Kozienice. Program ,,KULTURAlne Podwórka” zakłada wspólne aktywności integrujące grupę, warsztaty tematyczne i inne działania, wynikające z potrzeb grupy oraz działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży w dostępie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach lokalnego wsparcia dla mieszkańców Gminy Kozienice prowadzony jest projekt ,,Socjalny czwartek” kierowany do mieszkańców w wieku senioralnym, którzy ze względów bariery komunikacyjne mają utrudniony dostęp do placówek pomocowych. Za nami kolejne spotkania grupy wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi – powyższe działania mają charakter usprawniający funkcjonowanie rodziny w zakresie nabycia i utrzymania kompetencji społecznych oraz opiekuńczo- wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesienne warsztaty rodzinne w Świerżach Górnych

 

 

 

 

W ramach projektu „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” CUS w Kozienicach realizuje zadanie: „Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin” .

Jeśli Ty lub Twoja rodzina potrzebujecie wsparcia, jesteście w sytuacji kryzysu lub borykacie się z problemami takimi jak: uzależnienie czy przemoc w rodzinie, zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Centrum Usług Społecznych po bezpłatną pomoc.

Oferujemy pomoc psychologiczną, porady prawne, interwencję kryzysową, wsparcie socjalne, konsultacje ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.

Usługi Punktu Konsultacyjnego są bezpłatne i przeznaczone dla mieszkańców Gminy Kozienice.

Zapisy telefoniczne pod nr tel. 48 6144577 wew. 217

 

 

Załączniki:

harmonogram PKT KONSULTACYJNY

 

 

 

 

 

Działania Organizatora Społeczności Lokalnej w miesiącu wrześniu, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

 

Organizator Społeczności Lokalnej, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,  w sposób ciągły i systematyczny prowadzi rozeznanie potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej, jednocześnie podejmując działania aktywizujące tą wspólnotę, przy wykorzystaniu działań wspierających. 

Organizator Społeczności Lokalnej wraz z Koordynatorami Usług Społecznych w miesiącu wrześniu 2021 r., zaangażowany był m.in.
w organizacje spotkań partnerskich, rzeczniczych. Wraz z placówkami wsparcia dziennego i Zespołem Interdyscyplinarnym  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Centrum Usług Społecznych w Kozienicach współorganizował z KPP w Kozienicach projekt profilaktyczny dla dzieci
i młodzieży ,,Bezpieczna droga do Szkoły”. W ramach pakietu ,, Akademia Rodziny” wprowadzono usługę wspierająca ,,Placówkę wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej” skierowaną do dzieci i młodzieży z osiedli miasta Kozienice. W ramach lokalnego wsparcia dla mieszkańców Gminy Kozienice odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOZIENICACH – Październik 2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań organizatora społeczności lokalnej, który prowadzić będzie m.in. działania stacjonarne dla mieszkańców gminy Kozienice. Zaproponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby poszczególnych grup, stanowiąc jednocześnie element zawarty w Planie Organizowania Społeczności Lokalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, proszone są o wcześniejsze zapisy telefoniczne, pod numerem telefonu (48) 614-65-57 (poniedziałek – piątek, godzina 8:00 – 15:00).

Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

 

PAŹDZIERNIK HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE

 

 

Ogłoszenie 8

 

 

 

 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ogłasza rozpoczęcie programu do pakietu usług zdrowotnych pn. Zdalna opieka medyczna – opaski telemedyczne” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Głównym celem  projektu jest  zwiększenie dostępności do usług z zakresu promocji  i ochrony zdrowia dostosowanych do potrzeb rodziny poprzez realizacje profilaktycznych programów zdrowotnych oraz poprawy jakości życia osób w wieku senioralnym oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych.

             DLA KOGO

Grupa docelowa to w szczególności osoby:

 • mieszka na terenie gminy Kozienice,
 • stwierdzony przynajmniej jeden z wymienionych problemów/ potrzeb:
  1. status osoby niesamodzielnej przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych,
  2. status osoby długotrwale chorej,
  3. status osoby niepełnosprawnej – premiujące:

                   – samotność,

                  – wiek powyżej 70 roku życia.

Udział w projekcje jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „ Zdalna opieka medyczna -opaski telemedyczne”  oraz niezbędne dokumenty  ( wniosek)  do pobrania znajdują się w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach przy ul. Radomska 36 w godzinach – poniedziałek 7.30-16.30,

wtorek-czwartek- 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30

Bliższe informacje pod numerem (048) 614-67-62 .  Osoba do kontaktu Irena Pałuba.

 

Załączniki do pobrania:

WNIOSEK

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie 7

 

 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach realizuje projekt  Specjalistyczna opieka długoterminowa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Głównym celem projektu jest rozwój usług medyczno – opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności ( tylko usługi zdrowotne) w formie długoterminowej medycznej opieki domowej nad osoba niesamodzielną  w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

DLA KOGO

Grupa docelowa to w szczególności osoby:

 • zamieszkałe w gminie Kozienice,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności w wieku pow. 65r.ż.
 • długotrwale chore, których choroba jest potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

Głównym realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Hospicjum im. Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach.

Udział w projekcje jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „ Specjalistyczna opieka długoterminowa”  oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w siedzibie Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 3

w godzinach – poniedziałek 7.30-16.30,

wtorek-czwartek- 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30

Bliższe informacje pod numerem (048) 614-67-62 .  Osoba do kontaktu Irena Pałuba.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

 

 

Ogłoszenie 6

 

OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROGRAMU

,,OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ ŚWIADCZONEJ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA”.

PROGRAM REALIZOWANY BĘDZIE W RAMACH PROJEKTU,,CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KOZIENICE MIEJSCEM INTEGRACJI I KOORDYNACJI USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Celem szczegółowym usługi jest :

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

 • w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek i regeneracje, wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki , podniesienie poziomu i dotyczących kompetencji wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji w warunkach domowych.

Usługa świadczona będzie w ramach projektu nieodpłatnie.

Adresatami usługi mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kozienice.

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek /załącznik/

 • orzeczenie o niepełnosprawności .

Wniosek należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ul. M.Skłodowskiej-Curie 3.

Wszelkich informacji udzielamy w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30,zaś w piątek od 7.30 do 14.30 pod numerem telefonu 48 614 65 57 ( pracownik do kontaktu Beata Przerwa).

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek

 

Ogłoszenie 5

 

 

OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROGRAMU

,,OPIEKI KRÓTKOTERMINOWEJ”.

PROGRAM REALIZOWANY BĘDZIE W RAMACH PROJEKTU,,CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KOZIENICE MIEJSCEM INTEGRACJI I KOORDYNACJI USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym usługi ,,Opieki krótkoterminowej” we własnym domu jest opieka wzmacniająca powrót do niezależności po wyjściu ze szpitala , czy powrót do zdrowia po wypadku lub chorobie.

,,Opieka krótkoterminowa” ma na celu poprawę komfortu i jakości życia osoby starszej, a także zwiększanie samodzielności lub powrót do sprawności po przebytych urazach czy hospitalizacji .

Usługa ta ma charakter przejściowy i będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby.

Celem szczegółowym jest zwiększenie możliwości wspomagania osoby i wzmocnienie jej stabilności życiowej oraz poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie jej potrzeb.

Grupę docelową usługi stanowią osoby wymagające krótkotrwałej opieki.

Adresatami usługi mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kozienice.

Usługa świadczona będzie w ramach projektu nieodpłatnie.

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek

Wniosek należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ul. M.Skłodowskiej-Curie 3.

Wszelkich informacji udzielamy w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach od poniedziałku do czawrtku w godzinach od 7.30 do 15.30 ,zaś w piątek od 7.30 do 14.30 pod numerem telefonu 48 614 65 57 ( pracownik do kontaktu Beata Przerwa).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOZIENICACH – Wrzesień 2021r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań organizatora społeczności lokalnej, który prowadzić będzie m.in. działania stacjonarne dla mieszkańców gminy Kozienice. Zaproponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby poszczególnych grup, stanowiąc jednocześnie element zawarty w Planie Organizowania Społeczności Lokalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, proszone są o wcześniejsze zapisy telefoniczne, pod numerem telefonu (48) 614-65-57 (poniedziałek – piątek, godzina 8:00 – 15:00).

Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

WRZESIEŃ HARMOGNOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE

 

 

 

 

 

 

 

Ogłaszamy  rozpoczęcie rekrutacji na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej przy Publicznej szkole Podstawowej w Janikowie, która została utworzona w ramach projektu „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Kto może uczęszczać na zajęcia w świetlicy?


– dzieci i młodzież od 7 do 15 lat

– liczba dostępnych miejsc – 15

 Co oferuje świetlica?

 • Pomoc w odrabianiu lekcji.
 • Organizację dzieciom czasu wolnego.
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności interpersonalnych.
 • Rozwijanie kultury osobistej.
 • Zapewnienie posiłku.
 • Prowadzenie profilaktyki przeciw przemocy i uzależnieniom,

Gdzie załatwić formalności?


Wszelkie formalności załatwisz w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 lub w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie (sekretariat szkoły).

Jakie dokumenty należy złożyć aby twoje dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach?


– Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy środowiskowej dostępna jest w Centrum Usług Społecznych oraz w sekretariacie PSP w Janikowie.

–  po weryfikacji kart zgłoszeń przez CUS w Kozienicach zostanie ustalona lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy środowiskowej, zgodnie z kryteriami wynikającymi z regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

W jakich godzinach jest czynna świetlica?


Świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00 

Pobyt dziecka w świetlicy środowiskowej jest nieodpłatny.

Wszelkich informacji udzielamy w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 48 614-65-57  w godzinach od 7.30 do 15.30;  (Anna Kwaśnik)

Opiekun Świetlicy – Justyna Konopka

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO SWIETLICY ROK 2021-2022

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOZIENICACH – Sierpień 2021r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań organizatora społeczności lokalnej, który prowadzić będzie m.in. działania stacjonarne dla mieszkańców gminy Kozienice. Zaproponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby poszczególnych grup, stanowiąc jednocześnie element zawarty w Planie Organizowania Społeczności Lokalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, proszone są o wcześniejsze zapisy telefoniczne, pod numerem telefonu (48) 614-65-57 (poniedziałek – piątek, godzina 8:00 – 15:00).

Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

 

SIERPIEŃ HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE

 

 

 

 

 

 

 

Działania Organizatora Społeczności Lokalnej w miesiącu lipcu i sierpniu w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców “

 

W miesiącu Lipcu Organizator Społeczności Lokalnej, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych  – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w sposób ciągły i systematyczny prowadzi rozeznanie potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej, jednocześnie podejmując działania aktywizujące tą wspólnotę, przy wykorzystaniu działań wspierających. 

Organizator Społeczności Lokalnej w miesiącu lipcu i sierpniu 2021 r., zaangażowany był m.in. w: organizację spotkań badających zasoby i potrzeby społeczności lokalnej, spotkań partnerskich, organizację projektu ,,Wakacyjne Inicjatywy”, prowadzenie zajęć tematycznych i animacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenów gminy Kozienice oraz promocję “Programu Usług Społecznych w gminie Kozienice”.

 

 

 

 

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOZIENICACH – LIPIEC 2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań organizatora społeczności lokalnej, który prowadzić będzie m.in. działania stacjonarne dla mieszkańców gminy Kozienice. Zaproponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby poszczególnych grup, stanowiąc jednocześnie element zawarty w Planie Organizowania Społeczności Lokalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, proszone są o wcześniejsze zapisy telefoniczne, pod numerem telefonu (48) 614-65-57 (poniedziałek – piątek, godzina 8:00 – 15:00).

Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejsce integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

LIPIEC HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE

 

Ogłoszenie 4

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 formularz konsultacji_PUS

 

Załącznik_nr_1 do uchwały _projekt Program Usług Społecznych _

 

 

 

Ogłoszenie 3

 

 

Ogłoszenie 2

 

 

 

Zał. Nr 1 DIAGNOZA_CUS

 

Zał. nr 2 formularz konsultacji

 

 

Ogłoszenie 1

 

 

Zał Nr 2 Formularz konsultacji

Zał. Nr 1 Propozycja działań wspierających

 

 

 

Szkolenie pracowników CUS

 

 

 

 

 

 

W dniu 29.04.2021r. odbyło się drugie z cyklu szkoleń dla pracowników Centrum Usług Społecznych,  zaplanowanych w ramach tematu: ” Centrum Usług Społecznych – mieszkańcy, partnerstwo – integracja” , którego motywem przewodnim było: Partnerstwo,współpraca , komunikacja. 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców realizowanego przez Gminę Kozienice w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER 2014-2020.

 

O NAS

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego Kroniki Kozienickiej.

 

 

 

 

BADANIA FOKUSOWE

 

 

 

 

W dniu 01-02.03.2021r. odbyły się  „Badania fokusowe” w 3 obszarach tematycznych:

Fokus 1

Potencjał usług społecznych w zakresie aktywizacji zawodowej oraz możliwości ich integracji przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

1. Aktywizacja zawodowa- usługi społeczne

2. Integracja usług w zakresie aktywizacji zawodowej dla mieszkańców przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

3. Nowe usługi społeczne

Fokus 2

Potencjał usług społecznych w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej oraz możliwości ich integracji przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

1. Promocja i profilaktyka zdrowotna – usługi społeczne

2. Integracja usług w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

3. Nowe usługi społeczne

 

 

 

ANKIETYZACJA

 

 

 

 

 

Gmina Kozienice w dniach od 1 marca przeprowadza badania opinii mieszkańców, których celem jest poznanie Waszych potrzeb w zakresie usług społecznych. Usługi te obejmują ofertę m.in. w zakresie edukacji, czasu wolnego, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, aktywizacji zawodowej. Obejmować będą  dodatkowe zajęcia, warsztaty, spotkania i tym podobne działania organizowane na naszym terenie.

Ankietowane są trzy grupy:

ANKIETA UCZNIOWIE – dedykowana osobom w wieku od 14 do 19 roku życia, LINK:
https://forms.gle/VSLyk4mbEDjj33N66

ANKIETA DOROŚLI – dedykowana osobom w wieku od 20 do 64 roku życia, LINK:
https://forms.gle/kWJD4W3kVAUr21qXA

ANKIETA SENIORZY – dedykowana osobom w wieku 65 lat i więcej, LINK:
https://forms.gle/GbE8YfAvSaLicgRv7

Załączniki:

1. ogłoszenie _ ankietyzacja

2. ogłoszenie _ ankietyzacja _ nauczyciele

3.ogłoszenie _ ankietyzacja_młodzież

 

 

 

HARMONOGRAM


 

 

 

 

W załączeniu do pobrania szczegółowy harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu: 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” 

Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0074/20

Załączniki:

 1. Harmonogram

 

 

SZKOLENIE


 

 

 

 

W ramach projektu w dniu 26.02.2021r. odbyło się szkolenie dla pracowników Centrum usług Społecznych w Kozienicach

Temat szkolenia:

“Centrum Usług Społecznych – mieszkańcy, partnerstwo, integracja”

 

 

PROJEKT


 

 

 

 

Gmina Kozienice

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

Celem projektu jest wzrost dostępności mieszkańców Gm. Kozienice do dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup i całej społeczności Usług Społecznych oraz integracja i koordynacja usług udostępnianych na obszarze gminy poprzez utworzenie w Kozinicach Centrum Usług Społecznych

 

Planowane efekty projektu:

Liczba centrów usług społecznych funkcjonujących po zakończeniu projektu – 1 szt.

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 4 szt.

 

Wartość projektu: : 3 110 906,30 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 110 906,30 PLN