ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

UWAGA, od 1 czerwca 2022 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy

programu ,,Rodzina 500+”, pierwszy obsługiwany wyłącznie

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o 500+, które rodzice składają na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub w bankowości elektronicznej, trafiają do ZUS.

Ta instytucja zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczeń oraz prowadzeniem postępowań wyjaśniających w nietypowych przypadkach, np. gdy ktoś złożył kilka wniosków na to samo dziecko z tymi samymi lub różnymi danymi. Nie można składać wniosków papierowych. Dzięki elektronicznej formie można szybciej przyznać świadczenie i uniknąć wielu błędów.
W placówkach ZUS można uzyskać dostęp do komputera i pomocy w założeniu profilu na PUE ZUS oraz złożeniu wniosku elektronicznie. Świadczenie trafi do rodziców w formie bezgotówkowej, czyli przelewem  na podany we wniosku numer rachunku bankowego.

Na PUE ZUS można sprawdzić nowe daty wypłaty świadczenia 500 plus

Wszelkie pytania dotyczące przyznawania świadczenia wychowawczego oraz składania wniosków należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przejęcie obsługi świadczeń wychowawczych (500+) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W związku ze zmianą ustawy obsługę świadczeń wychowawczych będzie prowadził
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Dotyczy to wniosków składanych od dnia 01 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i wypłacał przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze.

Od 1 lutego 2022 r. będzie również przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń na podstawie wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-przejmie-obsluge-programu-rodzina-500-/4253342

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230