Punkt konsultacyjny dla Rodzin

Punkt konsultacyjny dla Rodzin

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN

 

W ramach projektu: Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejscem integracji
i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców, POWR.02.08.00-00-00-0074/20 dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach POWR 2014-2020, działanie 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

PONIEDZIAŁEK 8.00-15.00

CZWARTEK 10.00-15.00

I, III ŚRODA MIESIĄCA GRUPA WSPARCIA 16.00 – 18.00

 

PORADNICTWO PRAWNE

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 12.00

WTOREK 12.00-16.00

I ŚRODA MIESIĄCA 12.00 – 16.00

III ŚRODA MIESIĄCA 12.00-16.00

 

PORADNICTWO LOGOPEDYCZNE

(PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU WIZYTY)

PONIEDZIAŁEK 15.30-19.30

ŚRODA 15.30-19.30 CZWARTEK 15.30-19.30

 

PORADNICTWO DIETETYCZNE

3 PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA 8.00-18.00