Grupa wsparcia

Grupa wsparcia

Od stycznia 2021 odbywają się spotkania grupy wsparcia „Moja motywacja do zmiany”, prowadzone przez asystenta rodziny Annę Wierzycką. Członkowie grupy (10 uczestników) spotykają się 1, 2 x w miesiącu w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, przy ulicy Radomskiej 36. Spotkania trwają 1,5 – 2 godziny.

Podczas spotkań uczestnicy uświadamiają sobie, że poczucie zrozumienia oraz wsparcie innych jest dobrą formą terapii. Wsparcie ze strony grupy daje siłę, sprawia, że nawet ciężkie problemy są możliwe do pokonania.

Grupa wsparcia powstała z myślą o rodzicach dzieci szczególnie wymagających, osobach doświadczających trudów życia codziennego, osobach, które potrzebują rozmowy oraz podniesienia własnej wartości, czy zwyczajnego wyjścia z domu i wysłuchania innych osób, a także wzmacniania działań na rzecz ochrony przed przemocą i pozytywną zmianą swojej sytuacji życiowej.

Do udziału w grupie zapraszani są przedstawiciele innych instytucji, w tym: funkcjonariusz KPP, psycholog i terapeuta terapii uzależnień z poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Kozienicach, organizator społeczności lokalnej.

Cele projektu obejmują :

– pomoc w  przezwyciężaniu i rozwiązywaniu problemów.

– umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji;

 

Podczas  spotkań uczestnicy podnoszą kompetencje w zakresie:

– nabycia umiejętności komunikowania i współpracy w grupie,

– poprawy relacji rodzinnych, poprzez wspólną integrację.

– zwiększenia poczucia bezpieczeństwa,

– wzmocnienia samooceny i wiary we własne możliwości;

– zwiększenie umiejętności stawiania granic,

– pogłębienia samoświadomości i rozumienia własnych potrzeb,

– zwiększenia umiejętności interpersonalnych;

– zwiększenia umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji,

– zwiększenia odpowiedzialności za własne życie.