PROGRAM WIELOLETNI “SENIOR+

Flaga godło

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI “SENIOR+”

NA LATA 2021-2025, EDYCJA 2021

Moduł II – zapewnienie funkcjonowania

Dziennego Domu “Senior+”

 

DOFINANSOWANIE  – 85 440 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 275 140 ZŁ

 

 

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2021

Wsparcie osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

Rok 2021 jest kolejnym, w którym Gmina Kozienice przystępuje do realizacji Programu wieloletniego „Senior+”. Realizacja programu polega na zapewnieniu funkcjonowania Kozienickiego Dziennego Domu Senior+.

Celem Programu jest niwelowanie negatywnych skutków sytuacji demograficznej oraz zapobieganie marginalizacji osób starszych poprzez zwiększenie ich aktywności w życiu społeczności lokalnej.

Funkcjonowanie placówki opiera się na różnego rodzaju działaniach obejmujących usługi socjalne, kulturalno-oświatowe, edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, aktywizujące społecznie oraz z zakresu terapii zajęciowej i fizjoterapii.

Grupą docelową, do której skierowane są działania Kozienickiego Dziennego Domu Senior+ są mieszkańcy Gminy Kozienice w wieku powyżej 60 lat, nieaktywni zawodowo.

Zakładanymi rezultatami podejmowanych działań będzie m.in. aktywizacja seniorów do czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej, utrzymywanie sprawności fizycznej i intelektualnej, utrwalania więzi międzypokoleniowych oraz zwiększanie poczucia własnej wartości.