PROGRAM WIELOLETNI “SENIOR+

PROGRAM WIELOLETNI “SENIOR+

 

 

Flaga godło

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025, EDYCJA 2023

Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+

DOFINANSOWANIE

81 600 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

335 867 zł

 

 

 

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2023

Wsparcie osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

W roku 2023 Gmina Kozienice uzyskała dofinansowanie na realizację Programu wieloletniego „Senior+” w wysokości 81 600 zł.

Realizacja programu polega na zapewnieniu funkcjonowania Kozienickiego Dziennego Domu Senior+.

Cel Programu jest niezmienny i polega na niwelowaniu negatywnych skutków sytuacji demograficznej oraz zapobieganie marginalizacji osób starszych poprzez zwiększenie ich aktywności w życiu społeczności lokalnej.

Funkcjonowanie placówki opiera się na różnego rodzaju działaniach obejmujących usługi socjalne, kulturalno-oświatowe, edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, aktywizujące społecznie oraz z zakresu terapii zajęciowej i fizjoterapii.

Grupą docelową, do której skierowane są działania Kozienickiego Dziennego Domu Senior+ są mieszkańcy Gminy Kozienice w wieku powyżej 60 lat, nieaktywni zawodowo.

Zakładanymi rezultatami podejmowanych działań będzie m.in. aktywizacja seniorów do czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej, utrzymywanie sprawności fizycznej i intelektualnej, utrwalania więzi międzypokoleniowych oraz zwiększanie poczucia własnej wartości.

W roku 2022 z usług Kozienickiego Dziennego Domu Senior+ skorzystało 24 seniorów.

 

 

 

 

 

Flaga godło

 

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI “SENIOR+”

NA LATA 2021-2025, EDYCJA 2022

Moduł II – zapewnienie funkcjonowania

Dziennego Domu “Senior+”

 

DOFINANSOWANIE  – 73 564 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 259 584 ZŁ

 

 

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2022

Wsparcie osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

Rok 2022 jest kolejnym, w którym Gmina Kozienice przystępuje do realizacji Programu wieloletniego „Senior+”. Realizacja programu polega na zapewnieniu funkcjonowania Kozienickiego Dziennego Domu Senior+.

Celem Programu jest niwelowanie negatywnych skutków sytuacji demograficznej oraz zapobieganie marginalizacji osób starszych poprzez zwiększenie ich aktywności w życiu społeczności lokalnej.

Funkcjonowanie placówki opiera się na różnego rodzaju działaniach obejmujących usługi socjalne, kulturalno-oświatowe, edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, aktywizujące społecznie oraz z zakresu terapii zajęciowej i fizjoterapii.

Grupą docelową, do której skierowane są działania Kozienickiego Dziennego Domu Senior+ są mieszkańcy Gminy Kozienice w wieku powyżej 60 lat, nieaktywni zawodowo.

Zakładanymi rezultatami podejmowanych działań będzie m.in. aktywizacja seniorów do czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej, utrzymywanie sprawności fizycznej i intelektualnej, utrwalania więzi międzypokoleniowych oraz zwiększanie poczucia własnej wartości.

 

Flaga godło

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI “SENIOR+”

NA LATA 2021-2025, EDYCJA 2021

Moduł II – zapewnienie funkcjonowania

Dziennego Domu “Senior+”

 

DOFINANSOWANIE  – 85 440 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 275 140 ZŁ

 

 

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2021

Wsparcie osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

Rok 2021 jest kolejnym, w którym Gmina Kozienice przystępuje do realizacji Programu wieloletniego „Senior+”. Realizacja programu polega na zapewnieniu funkcjonowania Kozienickiego Dziennego Domu Senior+.

Celem Programu jest niwelowanie negatywnych skutków sytuacji demograficznej oraz zapobieganie marginalizacji osób starszych poprzez zwiększenie ich aktywności w życiu społeczności lokalnej.

Funkcjonowanie placówki opiera się na różnego rodzaju działaniach obejmujących usługi socjalne, kulturalno-oświatowe, edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, aktywizujące społecznie oraz z zakresu terapii zajęciowej i fizjoterapii.

Grupą docelową, do której skierowane są działania Kozienickiego Dziennego Domu Senior+ są mieszkańcy Gminy Kozienice w wieku powyżej 60 lat, nieaktywni zawodowo.

Zakładanymi rezultatami podejmowanych działań będzie m.in. aktywizacja seniorów do czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej, utrzymywanie sprawności fizycznej i intelektualnej, utrwalania więzi międzypokoleniowych oraz zwiększanie poczucia własnej wartości.