BEZPŁATNA POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ – Lista placówek

BEZPŁATNA POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ – Lista placówek

Pamiętaj !!!

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie milczenia.

Nie usprawiedliwiaj przemocy skorzystaj z bezpłatnej pomocy.

 

LISTA WYBRANYCH PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH BEZPŁATNĄ POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ:

1. LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W KOZIENICACH

ul. Lubelska 1

26-900 Kozienice

tel. 531-462-895

poniedziałki 13.00 – 18.00

soboty 8.00 – 13.00

2. CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH 


ul. Radomska 36

26-900 Kozienice

tel. 48 614-45-77

poniedziałek 7.30 – 16.90

wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 14.30

Oferuje:

  • Poradnictwo prawne
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Poradnictwo konsultanta ds. przemocy w rodzinie
  • Interwencję kryzysową
  • Poradnictwo socjalne
  • Poradnictwo konsultanta ds. uzależnień
  • Grupy wsparcia :

Bezpłatna grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie emocjonalnym

3. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Jana Kochanowskiego 15

26-900 Kozienice

tel. 48 382- 05-62

4. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Urząd Miejski w Kozienicach

ul. Parkowa 5

26-900 Kozienice

tel. 48 611-71-72

5. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ul. Sienkiewicza 28

26-900 Kozienice

tel. 48 614-30-30

6. KOMENDA POWIATOWA POLICJI ul. Radomska 1

26-900 Kozienice

tel. 47 702 42 00

7. BEZPŁATNY KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA DLA MŁODZIEŻY

czynny codziennie
w godzinach 14.00 – 22.00

8. BEZPŁATNY KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA DLA DOROSŁYCH

czynny codziennie
w godzinach 14.00 – 22.00   
116 123

Spis organizacji pomocowych znajdziesz na stronie www.samobójstwo.pl

9. NIEBIESKA LINIA -OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

tel. 801 12 00 02

poniedziałek – sobota 8.00 – 22.00

niedziela i święta 8.00 – 16.00

10. NA STRONIE ZNAJDZIESZ INFORMACJE O BEZPŁATNEJ POMOCY DLA OSÓB W KRYZYSIE, DEPRESJI, Z MYŚLAMI SAMOBÓJCZYMI.

http://pokonackryzys.pl/