Punkt Bezpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Bezpłatnej Pomocy Prawnej

W Centrum Usług Społecznych w Kozienicach działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Punkt konsultacyjny

  • Pomoc prawna świadczona przez Adwokata wyznaczonego przez Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu;

  • Pomoc prawna świadczona przez Radcę Prawnego wyznaczonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach;

Harmonogram pracy:

Poniedziałek – 8.00 – 12.00 – Adwokat

Wtorek – 8.00 – 12.00 – Adwokat

Środa – 8.00 – 12.00 – Radca Prawny/Adwokat

Czwartek – 8.00 – 12.00 – Adwokat

Piątek – 8.00 – 12.00 – Adwokat

2. Punkt konsultacyjny dla Rodzin oraz biernych zawodowo przy Centrum Usług Społecznych

Usługi obejmują:

  • Udzielanie porad prawnych klientom Centrum Usług Społecznych w Kozienicach a także udzielania wyjaśnień z zakresu stosowania prawa

  • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z procedurami “Niebieskiej Karty”

  • Udzielanie porad prawnych w zakresie objętym działalnością w związku z Gminnym Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Wtorek – 8.00 – 18.00 – Radca Prawny