PROGRAM “OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

PROGRAM “OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

Flaga godło

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM “OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  – 206 524,80 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 206 524,80 ZŁ

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych cele Programu to:

1) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3) podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

 

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Informacje na temat realizacji programu w Gminie Kozienice można uzyskać pod nr tel. 48 614-67-62.

Pełny tekst Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/attachment/753a16bc-c891-4e99-ac91-d91a08329a3c

 

 

Załączniki:

Program opieka wytchnieniowa edycja 2021