KOZIENICKA DUŻA RODZINA

KOZIENICKA DUŻA RODZINA

Z końcem 2019 Kozienicka Karta Rodziny została zastąpiona Kozienicką Kartą Mieszkańca

Wraz z początkiem 2020 roku na terenie Gminy Kozienice wdrażany jest program Kozienickiej Karty Mieszkańca (KKM).

KKM ma formę zindywidualizowanej, imiennej karty plastikowej i wydawana jest nieodpłatnie na okres 3 lat. Wnioski o jej wydanie należy składać w Punkcie Informacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu dokument tożsamości, pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Kozienicach (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie Gminy Kozienice i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. W przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument).

Funkcjonuje także strona internetowa: http://karta.kozienice.pl/ – gdzie w bardzo przejrzysty sposób zapoznać się można ze szczegółami korzystania z karty, z regulaminem, listą Partnerów i obowiązującymi zniżkami, a także pobrać wzór wniosku.