wychowawcze Informacje w pigułce Świadczenia Program "Rodzina 500+" Dowiedz się więcej Kontakt SENIOR+ Zapraszamy do udziału w zajęciach Kozienicki Dzienny Dom Zapraszamy mieszkańców gminy Kozienice, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Dowiedz się więcej Kontakt DOBRY START Przeznaczone dla uczniów Program 300 złoty na wyprawkę szkolną Dowiedz się więcej Kontakt

Home

Otwarcie nowej siedziby Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

20 września nastąpiło otwarcie nowej siedziby  Centrum Usług Społecznych w Kozienicach przez Panią Minister Marlenę Maląg.Udział wzięli parlamentarzyści: Anna Kwiecień i Andrzej Kosztowniak oraz Wicewojewoda Artur Standowicz, samorządowcy i pracownicy CUS.

Centrum Usług Społecznych  jest to pilotażowy projekt, realizowany w naszej Gminie, jako w jednej z 30 gmin w kraju.

 

 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

CUS

Witamy na oficjalnej stronie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. Serwis informacyjny poświęcony jest naszej działalności. Znajdziesz tu wiele informacji na wiele różnych tematów związanych z realizacją zadań jakie wykonujemy.

500+

Terminy składania wniosków

Dobry start

Informacje o wyprawce

COVID-19

Informacje o wirusie

O nas

Sprawdź informację o CUS

Wspieraj Seniora

Wspieraj “Seniora”

CUS

O NAS

Dowiedz się więcej o tym jak działamy

Drodzy mieszkańcy Gminy Kozienice

W dniu 3 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Kozienicach Uchwałą
Nr XXVIII/321/2020, podjęła decyzję o utworzeniu od 1 stycznia 2021 roku Centrum Usług Społecznych. Celem tych działań jest ułatwienie świadczenia usług dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności.

Powszechnie wiadomo, że celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Jednak katalog odbiorców tych usług był ściśle określony i ograniczało go kryterium dochodowe co bardzo ograniczało dostęp do usług.

Rozumiemy, że usługi społeczne stanowią kategorię szerszą niż usługi pomocy społecznej.

Już dziś proponujemy Państwu usługi  w zakresie opiekuńczo – wychowawczym poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych, usługi Dziennego Domu Senior +, usługi opiekuńcze wytchnieniowe oraz asystenckie dla osób niepełnosprawnych. Obecnie trwają prace mające na celu zwiększenie wachlarza usług społecznych, dostosowanych do potrzeb mieszkańców naszej Gminy. Pragniemy aby było to miejsce przyjazne dla wszystkich mieszkańców ziemi kozienickiej, dlatego prosimy Państwa o współpracę i dzielenie się z nami uwagami odnośnie Waszych potrzeb. Zmieniamy się dla Państwa, mając nadzieję że Centrum Usług Społecznych wykorzysta potencjał środowiska lokalnego oraz będzie miejscem jego integracji.

30 lat

Działania

Ewa Wysocka

p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych

Skontaktuj się z nami

Umożliwiamy osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych

Sprawdź najnowsze wiadomości