Realizowane programy i projekty

Realizowane programy i projekty

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej . Koszty zakupów pokrywa senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem , np. sprawy urzędowe, wyprowadzenie psa itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. Dystansem sanitarnym. Z programu mogą korzystać osoby po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielana osobom przed 70 r. życia.

W 2021 roku z programu „Wspieraj seniora” w gminie Kozienice skorzystało 90 seniorów.

 

PROGRAM KOZIENICKA ZŁOTA RĄCZKA

Od 1 lipca 2020 roku w Gminie Kozienice ruszył  Program “Kozienicka Złota Rączka” skierowany do Kozieniczan w wieku 65+.

Program to przede wszystkim bezpłatna  pomoc w drobnych domowych, naprawach,
np. cieknący kran, uszczelka do wymiany lub wymiana gniazdka.

Koszty jakie ponosi Senior to wyłącznie koszt zakupionych materiałów niezbędnych do realizacji usługi.


W 2021 roku do Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, wpłynęło 84 zgłoszeń w ramach programy „Złota rączka”, zrealizowano 174 godz. usługi.

 

TELEOPIEKA DLA SENIORÓW

Teleopieka to rozwiązanie, którego zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych. Oczekują oni w głównej mierze poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, że w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie. System Teleopieka polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia
a w przypadku ich wystąpienia wezwanie pomocy lub przekazywanie wiadomości opiekunowi. Osoby starsze oraz niepełnosprawne są grupą, która spędza większość czasu w samotności. Są wówczas pozbawieni podstawowej opieki. Osoba monitorowana wyposażona zostaje w terminal, a także opaskę z przyciskiem SOS. Sygnalizowanie o sytuacji alarmowej możliwe jest poprzez naciśnięcie go. Przesłany sygnał zostaje następnie odebrany przez Centrum Telemedyczne, które ma za zadanie powiadomienie odpowiednie służby. Istnieje możliwość automatycznego powiadomienia najbliższych oraz sąsiadów o zaistniałym zdarzeniu.

 

 

W 2021 roku w gminie Kozienice z programu skorzystało 30 osób.