Centrum Usług Społecznych

stale współpracuje z takimi placówkami jak:

Polski Czerwony Krzyż
26-900 Kozienice
ul. Radomska 36
pckkozienice@gmail.com
(48) 33-29-390
——————————————————————————–

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Al. gen. Władysława Sikorskiego 10
26-900 Kozienice
tel: 48 61-48-234
fax: 48 61-48-139
——————————————————————————–

Dom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach
26-900 Kozienice,
ul. Lubelska 50,
tel. 48 614 32 69,
fax 48 614 20 98
e-mail: kozienice@domypomocy.pl
——————————————————————————–

Placówka Socjalizacyjna “PANDA”
ul. Żeromskiego 5
26-900 Kozienice
tel.: 48 614 41 53
fax: 48 614 80 21
e-mail: placowka.panda@op.pl
——————————————————————————–

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień
26-900 KOZIENICE
ul. Radomska 36
e-mail: biuro@opu-kozienice.eu
e-mail: zespol.interdyscyplinarny@opu-kozienice.eu
fax/tel: 048 6110300
——————————————————————————–

Fundacja “Zdrowe Dziecko”
Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10
26 – 900 Kozienice
Telefon/Fax: 48614-47-77
e-mail: zdrowedziecko@tlen.pl
——————————————————————————–

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
PRZY PARAFII ŚW. RODZINY W KOZIENICACH
ul. Głowaczowska 41
26-900 Kozienice
tel:48-614-87-70
——————————————————————————–

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło w Kozienicach
26-900 Kozienice,
ul. Radomska 36
Tel.: 48 614 90 56 lub 697 845 953
e-mail: Teresa-zuchowska5@wp.pl
——————————————————————————–

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin “SAMI SOBIE”
26-900 Kozienice,
Przewóz 2a
Tel.: 728 570 019
Mail: samisobiekozienice@gmail.com
——————————————————————————–

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Koło nr 1 w Kozienicach
ul. Konstytucji 3-go Maja 8,
26-900 Kozienice.
——————————————————————————–