Terminy składania
wniosków na okres zasiłkowy
2021/2022:

Od 1 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2021/2022. od dnia 01.07.2021 r. w formie elektronicznej:

– za pośrednictwem bankowości elektronicznej

– przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line , PUE ZUS on-line

Wnioski wraz z załącznikami na okres zasiłkowy 2021/2022 można pobrać w budynku Centrum Usług Społecznych w  Kozienicach ul.  Marii Skłodowskiej -Curie 3 oraz na stronie internetowej .

UWAGA!

Wnioski papierowe na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny można składać od dnia 01.08.2021 r.:osobiście w siedzibie CUS od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie alimentacyjne na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku;

od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku;

od 01.10 do 31.10 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

od 01.11 do 30.11 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 stycznia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 30 listopada tego roku;

od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

od 01.11 do 31.12 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 28 lutego.