Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach w 2021r.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie  i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kozienice w 2021.

Zapytania znajdują się na stronie BIP, link poniżej:

BIP MGOPS Kozienice

KOMUNIKAT MGOPS w Kozienicach

Szanowni Klienci!

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa , mając na względzie rosnące zagrożenie epidemiologiczne rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zwracamy się z prośbą aby wszelkie możliwe sprawy ustalać z pracownikami ośrodka telefonicznie. Poniżej podajemy wykaz niezbędnych telefonów.

  1. kancelaria/fax : 48 614 67 62
  2. pracownicy socjalni nr tel.:  48 614 65 57
  3. referat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i 500+ nr tel. : 48 614 44 78
  4. Pomoc dla osób przebywających na kwarantannie pod nr tel.: 510 208 492

 

Komunikat dotyczący składania wniosków

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach – w miarę możliwości – wykonuje swoje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę mieszkańców. Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty. Osoby które chcą osobiście złożyć wniosek, dołączyć uzupełnienie do wniosku, bądź odebrać korespondencję mogą to zrobić w siedzibie Ośrodka – wejście od ul. Skłodowskiej.

Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji odbywa się na bieżąco. Przypominamy,
że wszystkie wnioski dostępne są na stronie internetowej www.opskozienice.pl w zakładce „Świadczenia rodzinne”.

Apelujemy do naszych klientów, którzy pobierają świadczenia w kasie Ośrodka o założenie konta bankowego, bądź wskazanie numeru konta na które można przelać środki. Aby uniknąć kolejek i przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo – zarówno klientów jak
i pracowników Ośrodka – wskazanie numeru konta byłoby odpowiednim rozwiązaniem. Przypominamy jednocześnie, że świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają zajęciom komorniczym.