Szkoła rodzenia – program edukacji przedporodowej

Ogłoszenie konkursu na realizację Gminnego programu polityki zdrowotnej „Szkoła rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022 – 2024″ w 2022 roku w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego realizowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020″

 

Ogłoszenie 2022

Zarządzenie Nr 41.2022

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

4 + 6 =