Author Archives: Konrad Kacprzyk

“Czyste powietrze”

Żądanie o wydanie zaświadczenia do programu “Czyste Powietrze”

Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach w załączeniu zamieszcza wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego – program “Czyste Powietrze”.

Więcej informacji o programie “Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach internetowych programu:
– www.czystepowietrze.gov.pl

Żądania wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO prosimy składać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach ul. Radomska 36, 26-900 Kozienice. Wszelkich informacji udziela Sekcja Świadczeń Rodzinnych – nr tel. + 48 614 44 78.

W żądaniu prosimy wskazywać jako “organ prowadzący postępowanie” Burmistrza Miasta i Gminy Kozienice. Prosimy również o podawanie numeru telefonu do kontaktu w celu usprawnienia procesu wydania zaświadczenia.

Załączniki:

Wzor_zadania_zaswiadczenia

1 2 3 8