Informacja

Informacja dotycząca możliwości skorzystania z rządowego programu dofinansowania w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej.
Każde gospodarstwo domowe, które ma sprzęt niedostosowany do nadchodzących zmian, a którego sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów wymiany sprzętu może otrzymać dofinansowanie na ten cel.
Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (członka rodziny lub domownika) przez Internet (formularz online) lub w tradycyjnej formie papierowej w placówkach POCZTY POLSKIEJ.
Szczegóły pod linkiem
1 2 3 9