Projekt ,, Wakacyjne inicjatywy”

Od dnia 13.07.2021 r. rozpoczyna się projekt “Wakacyjne inicjatywy”. Adresatami projektu są dzieci i młodzież z gminy Kozienice. Głównym celem projektu jest zapewnienie atrakcyjnego i społecznie akceptowanego sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież  z gminy Kozienice, w okresie realizacji projektu.

Projekt realizowany będzie od 13 lipca 2021 r.

W ramach projektu zaplanowano wspólne aktywności integrujące grupę, warsztaty tematyczne, zajęcia sportowe i inne działania, wynikające z potrzeb grupy.

1 2 3 7