Program – Korpus Wsparcia Seniorów

W Gminie Kozienice realizowany jest program ” Korpus Wspieraj Seniora” skierowany do osób powyżej 65r. życia zamieszkałych w na terenie naszej Gminy.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem infolinii : (22) 505 11 11, za pośrednictwem pracowników socjalnych pod nr. telefonu: (48) 614 65 57 lub pod nr dyżurnym: 510 208 492.

 

Nowy okres świadczeniowy programu ,,Rodzina 500+”

UWAGA, od 1 czerwca 2022 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy programu ,,Rodzina 500+”, pierwszy obsługiwany wyłącznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o 500+, które rodzice składają na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub w bankowości elektronicznej, trafiają do ZUS.

Ta instytucja zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczeń oraz prowadzeniem postępowań wyjaśniających w nietypowych przypadkach, np. gdy ktoś złożył kilka wniosków na to samo dziecko z tymi samymi lub różnymi danymi. Nie można składać wniosków papierowych. Dzięki elektronicznej formie można szybciej przyznać świadczenie i uniknąć wielu błędów.

W placówkach ZUS można uzyskać dostęp do komputera i pomocy
w założeniu profilu na PUE ZUS oraz złożeniu wniosku elektronicznie. Świadczenie trafi do rodziców w formie bezgotówkowej, czyli przelewem  na podany we wniosku numer rachunku bankowego.

Na PUE ZUS można sprawdzić nowe daty wypłaty świadczenia 500 plus

Wszelkie pytania dotyczące przyznawania świadczenia wychowawczego oraz składania wniosków należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.