Punkt Konsultacyjny dla Rodzin

Zapraszamy do #PunktuKonsultacyjnego Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, który prowadzi specjalistyczne usługi na rzecz osób i rodzin z Gmina Kozienice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w związku z :

przemocą w rodzinie;

uzależnieniami własnymi lub członka rodziny;

bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych; zdarzeniami losowymi;

sytuacjami kryzysowymi;

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin jest zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób lub rodzin będących w kryzysie, a ostatecznie przywrócenie osobie/rodzinie możliwości samodzielnego zmagania się i przezwyciężenia sytuacji trudnej. W zależności od potrzeb Punkt Konsultacyjny dla Rodzin udziela poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, logopedycznego, dietetycznego oraz prowadzone są grupy wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dla dzieci i młodzieży w wieku 14 – 18 lat w kryzysie emocjonalnym.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

ten − seven =