Author Archives: Konrad Kacprzyk

 

 

Rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

W związku z przystąpieniem przez Gminę Kozienice do realizacji kolejnej edycji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Centrum Usług Społecznych w Kozienicach od 01.XII.2023 r. do 08.XII.2023 r.  prowadzi rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W 2024 r. usługami asystencji osobistej  zostanie objętych 20 osób, mieszkańców Gminy Kozienice, spełniających kryteria określone w „Programie”, w tym:

 1. 8 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  z niepełnosprawnością sprzężoną ( w tym orzeczenia równoważne);
 2. 7 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w tym orzeczenia równoważne);
 3. 2 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną(  w tym orzeczenia równoważne);
 4. 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia  uczestnika czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról  w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Limit godzin usług asystencji osobistej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 695 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( w tym orzeczenia równoważne);
 2. 582 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w tym orzeczenia równoważne);
 3. 380 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( w tym orzeczenia równoważne);
 4. 300 godzin dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Za realizację usługi asystencji osobistej, Uczestnik nie ponosi odpłatności.

Złożenie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do Programu.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Kozienice od  stycznia 2024 r. do  grudnia 2024 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach pod numerem telefonu: 48/614 67 62 lub  w pok. 16/P.  Irena Pałuba/ lub na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej w CUS Kozienicach, w pok.16:

 1. Załącznik nr 1-Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024;
 2.  Załącznik nr 2- Karta zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 3. Załącznik nr 3- Oświadczenie o wskazaniu asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 4. Załącznik nr 4- Klauzura informacyjna RODO w ramach Programu MRiPS;
 5. Załącznik nr 5- Klauzura informacyjna RODO CUS Kozienice;
 6. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności-aktualna.

Zał. 1 Karta zgłoszeniowa do programu AOON dla JST-24

Zał. 2 Karta zakresu czynności w ramach usług asystenta AOON dla JST-24

Zał. 3 Oświadczenie o wskazaniu asystenta do programu AOON dla JSt-24Zał.4

Klauzura informacyjna RODO w ramach MRiPS

Zał. 5 Klauzura informacyjna RODO CUS

Warsztaty Rodzinne – świąteczne dekoracje

Wspólnie z Klub Seniora w Świerżach Górnych Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice BPGK Kozienice – Filia nr 7 w Świerżach Górnych zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Świerzy Górnych tych dużych i tych małych na kolejne zajęcia z cyklu „Rodzina ma MOC”. Tym razem tworzyć będziemy wszelkiego rodzaju dekoracje świąteczne. Wbrew pozorom nie trzeba wydawać fortuny – wystarczy garść kreatywnych pomysłów. Zachęcamy do zabrania ze sobą gałązki świerkowej, suchych patyczków, kory lub mchu, a my zadbamy o miejsce i dobrą atmosferę.

Warsztaty są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy do 28.11.2023r do godz. 12:00 w Klubie Seniora w Świerżach Górnych/BPGK Filia nr. 7 w Świerżach Górnych.

Warsztaty odbędą się w dniu 28.11.2023r. godz. 15:00-17:00

Klubie Seniora w Świerżach Górnych/BPGK Filia nr. 7 w Świerżach Górnych.

Biorąc udział w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie wizerunku na cele promocyjne organizatora.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Rodzina ma MOC”, jako element Organizowania Społeczności Lokalnej dla mieszkańców Gmina Kozienice.

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzisiaj, 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego.Święto to zostało ustanowione na mocy ustawy o pomocy społecznej z 1990r.

Dziękujemy naszym gościom burmistrzowi Panu Piotrowi Kozłowskiemu oraz wiceburmistrz ds. społecznych Pani Dorocie Stępień, że przekazali nam mnóstwo pozytywnej energii do dalszego działania. Ogromne wyróżnienie za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej nagroda specjalna przyznana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Panią Marlenę Maląg za działalność całego Pionu Społecznego @Gminy Kozienice.

W tym dniu składam wszystkim naszym kolegom i koleżankom, którzy pracują na rzecz drugiego człowieka – życzenia uśmiechu, satysfakcji z pracy oraz radości w życiu osobistym.

Ewa Wysocka, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

„ŚWIĄTECZNA POCZTA – Kartka dla Seniora III”

Zachęcamy Państwa zwłaszcza dzieci i młodzież do udziału w akcji pisania kartek z życzeniami świątecznymi do osób starszych, samotnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozienice. Samotność i niepewność to emocje jakie na co dzień towarzyszą osobom starszym, szczególnie dziś, gdzie na co dzień posługujemy się elektroniczną formą kontaktu. Taka sytuacja powoduje, że seniorzy jeszcze bardziej są narażeni na wykluczenie cyfrowe. Naszym celem ma być przede wszystkim poczucie wsparcia jak również podarowanie naszym Seniorom odrobiny radości i uśmiechu na twarzy. Po za tym wspólnie możemy wrócić do tradycji pisania kartek bożonarodzeniowych i pokazać, że każdy z nas może zrobić taką kartkę niewielkim kosztem. Wierzymy, że Wy Drodzy Mieszkańcy, zwłaszcza dzieci potrafią zmieniać świat i wywoływać radość na twarzy osamotnionego Seniora.

WSKAZÓWKI DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRZYŁĄCZENIEM SIĘ DO AKCJI „ŚWIĄTECZNA POCZTA – Kartka dla Seniora”

Jak można dołączyć 

1. Kartkę wykonaj WŁASNORĘCZNIE dowolną techniką, we własnym zakresie.

2.Napisz SAMODZIELNIE kilka pozytywnych słów wsparcia oraz życzenia bożonarodzeniowe dla Seniora/ki, który jest samotny podpisując tylko swoje imię.

3. Zastanów się do kogo ma ona być zaadresowana (do Seniora czy Seniorki) i zaznacz na kopercie.

4. Kartki mogą być pisane zarówno przez osoby dorosłe, młodzież i dzieci.

5.Będzie miło jeśli umieszczą Państwo kilka zdjęć na swoim koncie Facebook z przygotowania kartek, informację kto, jaka instytucja, grupa itd. przygotowała, ilość osób zaangażowanych, abyśmy mogli wspomnieć o Was w komentarzu na stronie Facebook: Centrum Usług Społecznych w Kozienicach oraz na stronie www.cuskozienice.pl. (Biorąc udział w akcji wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie wizerunku na cele promocyjne organizatora.)

6. Do kiedy można oddawać kartki?

Do 7.12.2023. Można je do nas wysłać/przywieźć (adres:

Organizator Społeczności Lokalnej, Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36, 26-900 Kozienice)

7.Osoba do kontaktu email anna.wojtasik@cuskozienice.pl.

Każda pomoc się liczy! A im więcej kartek zabierzemy, tym więcej będziemy mogli obdarować nimi seniorów. Do akcji „Świąteczna Poczta – Kartka dla Seniora” może przyłączyć się każdy mieszkaniec oraz instytucja działająca na terenie Gminy Kozienice.

Szczególnie zachęcamy do udziału szkolne wolontariaty, świetlice, instytucje kultury, kluby młodzieżowe, placówki wsparcia dziennego, pracownie, osoby prywatne.

KARTKI WRAZ Z ŻYCZENIAMI ZOSTANĄ PRZEKAZANE OSOBOM STARSZYM I SAMOTNYM PRZEZ PRACOWNIKÓW CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZASIE WIZYT W ŚRODOWISKU ORAZ PRZEZ NASZYCH PARTNERÓW.

1 2 3 5