Punkt bezpłatnej pomocy prawnej

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej mieści się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3.

Darmową pomoc prawną mogą otrzymać :

-Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
-Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
-Kombatanci, weterani,
-Młodzież do 26 roku życia,
-Seniorzy po ukończeniu 65 lat,
-Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną lub awarią techniczną.

Uprawnionym przysługuje możliwość uzyskania informacji z zakresu:

-Prawa pracy,
-Przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
-Prawa cywilnego, w sprawach karnych i administracyjnych,
-Sprawach rodzinnych,
-Ubezpieczenia społecznego,
-Prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny jest przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.