Warsztaty prowadzone metodą Montessori.

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach zaprasza dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat oraz ich opiekunów do udziału
w war
sztatach prowadzonych metoda Montessori.

Wszelkie potrzebne informacje uzyskasz pod nr telefonu: (48) 614-45-77 wew. 217, lub osobiście w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36 pokój 17. Możliwość skorzystania po wcześniejszym ustaleniu zgłoszeniu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Usługa realizowana w ramach projektu: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice – miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców, POWR.02.08.00-00-0074/20 dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach POWR 2014-2020, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczony w środowisku lokalnym”.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

3 × three =