Program Dobry Start

Adresy e-mail z których będą wysyłane informację o przyznaniu świadczenia: kozienice@ops.pl, mgopskozienice@op.pl, sw@opskozienice.pl

Informację o Programie Dobry Start: Informację o Programie Dobry Start

Wniosek o świadczenie Dobry Start: Wzór wniosku o świadczenie

Oświadczenie

Podanie o wydanie zaświadczenia

Wniosek o przekazanie przyznanych świadczeń

DOBRY START dla ucznia

300 złoty na wyprawkę szkolną

1 lipca, rusza nabór wniosków o świadczenie w ramach programu – Dobry start. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami ? do 24 roku życia. Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia, świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.

Jak złożyć wniosek? Od 1 lipca można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia będzie można składać wnioski drogą tradycyjną np. za pomocą poczty lub elektronicznie. W obecnej sytuacji, z powodu epidemii koronawirusa, zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej, która jest łatwa i dużo szybsza. Wniosek można złożyć poprzez bankowość elektroniczną, na portalu Emp@tia, a także poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Nabór wniosków potrwa do końca listopada. Lista banków uczestniczących w programie:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Od 1 lipca można również składać wnioski drogą elektroniczną na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od 1 sierpnia wnioski na te świadczenia będzie można składać drogą tradycyjną. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje:

– rodzicom,

– opiekunom faktycznym,

– opiekunom prawnym,

– rodzinom zastępczym,

– osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

– dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

– osobom uczącym się.

Ważne: Świadczenie dobry start przysługuje także osobie uczącej się (pojęcie to nie występuje w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), którą jest:

– pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz

– osoba usamodzielniana, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 140).

Świadczenie ,,Dobry Start”przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. ,,zerówce” prowadzonej w szkole.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia ,,Dobry Start” są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o świadczenie z programu ,,Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Wnioski o świadczenie ,,Dobry Start” będą przyjmowane i realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice w godzinach :

Poniedziałek od 7:30 do 16:30

Wtorek czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 14:30