Rekrutacja na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej w Janikowie

Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie, która została utworzona w ramach projektu
„Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

Kto może uczęszczać na zajęcia w świetlicy?

  • dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat
  • liczba dostępnych miejsc – 15

Co oferuje świetlica?

  • pomoc w odrabianiu lekcji
  • organizację czasu wolnego dla dzieci
  • rozwijanie zainteresowań i umiejętności interpersonalnych
  • rozwijanie kultury osobistej
  • prowadzenie profilaktyki przeciw przemocy i uzależnieniom
  • możliwość spożycia płatnego posiłku

W jakich godzinach otwarta jest świetlica?

Świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00.

Gdzie dopełnić formalności?

Wszelkich formalności dopełnisz w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36 pokój 17.
Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach opiekun musi złożyć w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach odpowiedni wniosek. Wniosek dostępny jest do pobrania
w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie (sekretariat szkoły).
Wypełniony wniosek można złożyć w terminie od 12.06.2023 do 26.06.2023r. Informacja   o zakwalifikowaniu dziecka do świetlicy podana będzie w dniu 30.06.2023r.

Po weryfikacji kart zgłoszeniowych przez CUS w Kozienicach zostanie ustalona lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy środowiskowej. Weryfikacja będzie przebiegała zgodnie z kryteriami wynikającymi z regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu będzie decydowała data wpływu wniosku do Centrum Usług Społecznych.

Pobyt w świetlicy środowiskowej w Janikowie jest nieodpłatny. Osoby zainteresowane od października 2023r będą mogły skorzystać z płatnych posiłków dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Wszelkich informacji udzielamy osobiście w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach lub pod numerem telefonu 48 614 65 57  od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 (p. Katarzyna Latkowska) lub w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie ( p. Justyna Konopka).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

five × 1 =