Od dnia 13.07.2021 r. rozpoczyna się projekt “Wakacyjne inicjatywy”. Adresatami projektu są dzieci i młodzież z gminy Kozienice. Głównym celem projektu jest zapewnienie atrakcyjnego i społecznie akceptowanego sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież  z gminy Kozienice, w okresie realizacji projektu.

Projekt realizowany będzie od 13 lipca 2021 r.

W ramach projektu zaplanowano wspólne aktywności integrujące grupę, warsztaty tematyczne, zajęcia sportowe i inne działania, wynikające z potrzeb grupy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

19 + 20 =