Program “Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

Gmina Kozienice kontynuuje rządowy program pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa”.

Realizatorem programu jest Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. M.C. Skłodowskiej 3. (Były MGOPS Kozienice)

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

  • w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Program skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jak zgłaszać zapotrzebowanie:

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  oraz Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

WAŻNE

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy  w formie opieki wytchnieniowej. Skorzystanie z Programu uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację Programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

Gmina Kozienice zamierza zrealizować w roku 2021 usługi opieki wytchnieniowej dla 30 osób niepełnosprawnych (10 dzieci, 20 osób dorosłych)

Prosimy osoby zainteresowane o kontakt z P. Ireną Pałubą –  pracownikiem Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. M.C. Skłodowskiej 3 lub telefoniczny – tel. nr 48 614 6762.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

Karta oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

four × five =