Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców

Numer projektu: POWR.02.08.00-00-0074/20

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.02.08.00-00-0074/20-00

dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach POWR 2014-2020,  Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Poszukujemy kandydata na stanowisko „streetworkera” praca terenowa
z młodzieżą 7-16 lat na terenie Gminy Kozienice

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w pracy w kontakcie z ludźmi – preferowane w sektorze pomocowym
 • umiejętności interpersonalne
 • odporność na stres
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • zaangażowanie, konsekwencja, autentyczność, poczucie humoru i otwartość 🙂
 • preferowane wykształcenie o charakterze społecznym (np. pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, praca socjalna , nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, również studenci lub co najmniej wykształcenie średnie plus udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 • dyspozycyjność
 • szczególne zainteresowania i umiejętności, którymi można ,, zarazić,, młodzież

 

Zakres obowiązków:

 

 • docieranie do dzieci i młodzieży przebywających w miejscach niemieszkalnych, jak podwórka, ulice, place zabaw, parkingi, parki, skwery;
 • działania wychowawcze i profilaktyczne
 • animacja dzieci i młodzieży w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobów spędzania wolnego czasu, motywacji do nauki, poprawy zachowania;
 • współpraca z dziećmi i młodzieżą, wykorzystując ich zasoby i potencjał środowiska lokalnego;
 • współpraca z CUS Kozienice, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • praca metodą małych projektów

 

Wybranym kandydatom oferujemy ciekawą pracę na umowę zlecenie, elastyczne godziny pracy, rozwój zawodowy poprzez szkolenia specjalistyczne i interpersonalne oraz bardzo dobrą atmosferę pracy:)

CV prosimy składać w terminie do 17.06.2022r. na adres: Centrum Usług Społecznych ul. Radomska 36, 26-900 Kozienice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.wojtasik@cuskozienice.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik-Nr-1-oświadczenie-o-niekaralności

Załącznik-Nr-2-oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

eighteen − 7 =