Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II

Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II

Informujemy o realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II finansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 t. j.).

Głównym celem Programu (Moduł II) jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „ opieki na odległość”.

Seniorom w ramach Programu zostanie użyczona tzw. „opaska bezpieczeństwa” oraz zostaną oni objęci bieżącym monitorowaniem w miejscu zamieszkania co pozwoli na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Adresatami wsparcia będzie 10 seniorów w wieku 60 + zamieszkujących na terenie Gminy Kozienice, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy socjalni pod numerem tel. 48 614 65 57 wew. 204.

Czas realizacji Programu: VII-XII/2024

Szczegółowe informacje:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Dofinansowanie 17 609,00 zł
Całkowita wartość zadania 22 011,25 zł

Flaga godło