Konsultacje społeczne- szlak Blue Valley – Wiślanym Szlakiem

Zaproszenie

 

Zapraszamy Państwa na otwarte konsultacje społeczne w sprawie utworzeniu ponadregionalnego produktu turystycznego:

Blue Valley – Wiślanym Szlakiem. 18 października (godz. 8:30-11:00),

sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kozienicach (II piętro)

 

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na stronie: https://forms.gle/tthJR2yrhCNxgtbd9

Osoby zarejestrowane otrzymają potwierdzenie udziału.

 

Szlak Blue Valley ma przebiegać przez cztery województwa: podkarpackie, lubelskie, mazowieckie oraz świętokrzyskie. Korzystając z ich z walorów przyrodniczych, kulturowych i infrastrukturalnych szlak będzie się składał z trasy rowerowej wytyczonej wzdłuż brzegów Wisły, przystosowanej dla kajakarzy infrastruktury wodnej Wisły i jej dopływów, tj. Sanu, Wieprza, Chodelki, Wyżnicy, Nidy, a także miejsc postojowych dla turystów kamperowych. Zatem symbolami tego szlaku będą rower, kajak oraz kamper.

Obecnie trwają prace nad koncepcją produktową szlaku, która stanie się załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Ich częścią są konsultacje z interesariuszami nowego produktu, na które jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Za opracowanie koncepcji produktowej szlaku, a w tym także za przeprowadzenie konsultacji, odpowiada, wyłoniona w przetargu, Agencja Marketingowa Locativo z Krakowa.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

three × 4 =