Informacja: Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I i II

Informujemy o realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I finansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 t. j.).

Link na naszej stronie:

Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I – CUS KOZIENICE – CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Informujemy o realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II finansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 t. j.).

Link na naszej stronie:

Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II – CUS KOZIENICE – CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

20 − three =