BEZPŁATNY PROGRAM – KOZIENICKA ZŁOTA RĄCZKA

W Gminie Kozienice realizowany jest Program “Kozienicka Złota Rączka” skierowany do Kozieniczan w wieku 65+.
Program to przede wszystkim pomoc w drobnych domowych, naprawach, np. cieknący kran, uszczelka do wymiany lub wymiana gniazdka.
Koszty jakie ponosi Senior to wyłącznie koszt zakupionych materiałów niezbędnych do realizacji usługi.
Pomoc świadczona jest pod nr. tel. (48) 614-67-62